Books

Compliance w przedsiębiorstwie. Tworzenie i wdrożenie systemu compliance. Wybrane zagadnienia. Konrad Orlik, Tomasz Zaleski, Agata Dziwisz
Dziennik Gazeta Prawna
01.09.2017
Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne Szymon Gałkowski, Klaudia Szymańska-Rutkowska
Wydawnictwo Beck
01.03.2018
The Bankruptcy Law. The Restructuring Law Szymon Gałkowski, Klaudia Szymańska-Rutkowska
C.H. Beck
15.03.2018
E-MARKETING Planowanie, narzędzia, praktyka Paweł Gruszecki
Wydawnictwo Poltext
20.04.2018
Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej Dr Agnieszka Serzysko
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
01.01.2017
RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami. Karolina Kulikowska
Wolters Kluwer
2018
„Prawo konkurencji” Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł
C. H. Beck
19.12.2013
Compliance w przedsiębiorstwie. Tworzenie i wdrożenie systemu compliance. Wybrane zagadnienia. Mateusz Ostrowski, Agnieszka Chajewska
Dziennik Gazeta Prawna
Warszawa 2017
Wprowadzenie do semantyki prawa Dr Andrzej Malec
Wyd. Andrzej Malec
01.11.2018
Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych Agnieszka Chajewska, Konrad Orlik, Anna Cichońska
C.H.Beck
24.07.2017
Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych, red. naukowa Maciej Taboroski, rozdział M. Jeżewski Dr Marek Jeżewski
Wolters Kluwer
2016
Kodeks postępowania cywilnego Adam Piwakowski
C.H. Beck
2016
Komentarz do Ustawy Prawo własności przemysłowej Karolina Marciniszyn
C.H. Beck
Marzec 2016
Arbitraż w prawie międzynarodowym Dr Marek Jeżewski
C.H. Beck
styczeń 2015
Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł
C.H. Beck
02.03.2015
Swoboda handlu międzynarodowego w prawie międzynarodowym Dr Marek Jeżewski
Scriptum
maj 2014
Currency Options: Recent and forthcoming trends in Poland's M&A market. Rafał Rapala
Financier Worldwide
2009
Duży Komentarz Becka "Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Komentarz Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł
Beck
2014-09-22
Międzynarodowe prawo inwestycyjne Dr Marek Jeżewski
Beck
2011