Books

Compliance w przedsiębiorstwie. Tworzenie i wdrożenie systemu compliance. Wybrane zagadnienia. Konrad Orlik
Dziennik Gazeta Prawna
Warszawa 2017
Prawo prasowe. Postępowania sądowe w sprawach prasowych Agnieszka Chajewska, Konrad Orlik, Anna Cichońska
C.H.Beck
24.07.2017
Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych, red. naukowa Maciej Taboroski, rozdział M. Jeżewski Dr Marek Jeżewski
Wolters Kluwer
2016
Kodeks postępowania cywilnego Adam Piwakowski
C.H. Beck
2016
Komentarz do Ustawy Prawo własności przemysłowej Karolina Marciniszyn
C.H. Beck
Marzec 2016
Arbitraż w prawie międzynarodowym Dr Marek Jeżewski
C.H. Beck
styczeń 2015
Prawne uwarunkowania konkurencji na rynku gazu Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł
C.H. Beck
02.03.2015
Swoboda handlu międzynarodowego w prawie międzynarodowym Dr Marek Jeżewski
Scriptum
maj 2014
Currency Options: Recent and forthcoming trends in Poland's M&A market. Rafał Rapala
Financier Worldwide
2009
Duży Komentarz Becka "Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Komentarz Dr iur. Michał Będkowski-Kozioł
Beck
2014-09-22
Międzynarodowe prawo inwestycyjne Dr Marek Jeżewski
Beck
czerwiec 2014