Adam Albekier

Prawnik

Adam Albekier
telefon:
+48 326 9600
tel kom.:
+48 539 777 834
biuro:
Warszawa

Adam Albekier specjalizuje się w bieżącym doradztwie w zakresie prawa podatkowego w obszarze m.in. podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, jak również w prowadzeniu postępowań podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki tzw. karuzel VAT. Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi dużych podmiotów gospodarczych z branży elektronicznej. Reprezentuje klientów w toku prowadzonych kontroli oraz postępowań podatkowych, a także w sporach sądowych oraz sądowo-administracyjnych.

Języki: polski, angielski.

Edukacja: Uczelnia Łazarskiego (Magister Prawa, 2010 r.)


  • Reprezentowanie podmiotów z branży obrotu sprzętem elektronicznym przed organami podatkowymi w toku postępowań podatkowych oraz kontroli podatkowych, a następnie przed sądami w toku sporów sądowo-administracyjnych.

  • Wsparcie dla klientów w toku postępowań kontrolnych w przedmiocie zwrotu podatku VAT.

  • Bieżąca obsługa z zakresu prawa podatkowego obejmująca m.in. przygotowywanie opinii prawno-podatkowych.

  • Opracowywanie analiz ryzyk podatkowych związanych z procesem restrukturyzacji, obejmującą ocenę ich poziomu oraz możliwości skutecznego ograniczenia.

  • Bieżąca obsługa z zakresu prawa podatkowego spółki z branży medycznej.

  • Opracowanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Doradztwo i ocena ryzyka związana z cenami transferowymi w grupie.