Adam Kościółek

Radca prawny, Partner

Adam Kościółek
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 883 354 426
biuro:
Warszawa

Adam Kościółek w ramach swojej praktyki specjalizuje się w obsłudze spółek publicznych, obsłudze procesu organizowania finansowania przedsięwzięć, fuzjach i przejęciach spółek, budowaniu struktur zagranicznych, arbitrażach gospodarczych (w Polsce i za granicą), a także skomplikowanych sporach korporacyjnych. Biegle porusza się w problematyce prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Doradzał przy wielu projektach wprowadzania spółek na rynek publiczny (także New Connect), opracowywał strategię obrony przed wrogimi przejęciami, budował transgraniczne struktury inwestycyjne. Wśród jego klientów są deweloperzy, domy maklerskie, spółki publiczne.

Przed przystąpieniem do KZP prowadził praktykę w ramach kancelarii KKW w Krakowie, której był założycielem i Starszym Partnerem.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński (Magister Prawa, 1998).

  • W ramach swojej praktyki specjalizuje się w obsłudze spółek publicznych, obsłudze procesu organizowania finansowania przedsięwzięć, fuzjach i przejęciach spółek, budowaniu struktur zagranicznych oraz arbitrażach gospodarczych (w Polsce i za granicą). Prowadził skomplikowane spory korporacyjne z naciskiem na obronę przed próbami wrogich przejęć.


  • Doradzał przy wielu projektach wprowadzania spółek na rynek publiczny (także New Connect). Opracowywał strategię obrony przed wrogimi przejęciami, budował transgraniczne struktury inwestycyjne. Biegle porusza się w problematyce prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.