Adam Piwakowski

Partner ds. Międzynarodowych i Strategii

Adam Piwakowski
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 660 765 919
biuro:
Warszawa

Adam Piwakowski pełni funkcję łącznika pomiędzy anglojęzycznymi przedstawicielami rynków zagranicznych, a polskim systemem prawnym, pomagając nowym inwestorom stawiać pierwsze kroki na rynku polskim, zajmując się transakcjami transgranicznymi, czy wreszcie wspierając polskie podmioty we wchodzeniu na rynki zagraniczne; ponadto zajmuje się także rozwojem praktyk prawniczych sektorowych i transakcyjnych (business development).

Dzięki rozległej wiedzy na temat międzynarodowego rynku prawniczego Adam, pełniąc tę wyjątkową funkcję, jest jednocześnie jednym z głównych twórców strategii rozwoju i wzrostu kancelarii, a także jednym z motorów jej innowacyjności, starając się wnieść na polski rynek usługi prawne nieznane tu wcześniej i nowoczesny sposób myślenia.

Podczas swojej 10-letniej praktyki prawniczej w Wielkiej Brytanii Adam Piwakowski pracował zarówno w przedsiębiorstwach jako radca prawny, jak i w renomowanych kancelariach prawnych. Zajmował się przede wszystkim prawem ubezpieczeń oraz sporami gospodarczymi, doradzając w zakresie ogólnych zagadnień ubezpieczeń i reasekuracji, polityki przedsiębiorstw i zapewniania zgodności z przepisami oraz biorąc udział w rozstrzyganiu spraw o znacznej wartości przedmiotu sporu, w tym dotyczących ubezpieczeń majątkowych i ubezpieczeń odpowiedzialności zawodowej.

Języki: angielski.

Edukacja: LL.B Hons (Bachelor of Law) – University of Greenwich, College of Law (London), CII Certificate in Insurance

Ubezpieczenia morskie:
 • Reprezentowanie spółki P&O Ferries w procesie negocjacji warunków umowy i polisy, w tym przygotowywanie postanowień umownych i treści polisy dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.
 • Reprezentowanie spółki Oriental Ocean Shipping, pozwanej w sprawie dotyczącej wycieku ropy z tankowca MV Sea Empress u wybrzeży południowo-zachodniej Walii.
 • Reprezentowanie ubezpieczycieli statków towarowych w sprawach przeciwko spedytorom z tytułu uszkodzenia statku i ładunku spowodowanego niewłaściwym załadunkiem towarów niebezpiecznych.
 • Reprezentowanie właścicieli i ubezpieczycieli statków kontenerowych w sprawach przeciwko stoczniom z tytułu wadliwych napraw.
 • Reprezentowanie ubezpieczycieli sterowanego automatycznie pojazdu podwodnego w sporze dotyczącym ratowania mienia w zakresie ustalenia wielkości szkody powstałej w wyniku zderzenia.
 • Reprezentowanie ubezpieczycieli mega jachtu, którzy wstąpili w prawa wierzycieli w powództwie przeciwko stoczni o odszkodowanie z tytułu całkowitej szkody wyrządzonej jachtowi na skutek pożaru, do którego doszło w trakcie remontu.
Ubezpieczenia lotnicze:
 • Reprezentowanie powodów w wielomilionowej sprawie dotyczącej katastrofy samolotu obsługiwanego przez linie lotnicze Kenya Airways w 2000 roku.
 • Reprezentowanie Channel Express w sprawie dotyczącej katastrofy lotniczej.
 • Reprezentowanie linii lotniczych Thai Airways w wielomilionowej sprawie dotyczącej katastrofy lotniczej.
 • Reprezentowanie zarówno powodów jak i właścicieli w licznych sprawach związanych z katastrofą lekkich statków powietrznych.
 • Reprezentowanie powodów w wielomilionowej sprawie dotyczącej katastrofy kolejowej w miejscowości Hatfield.
Odpowiedzialność za szkody na mieniu:
 • Reprezentowanie Thames Water w sprawach dotyczących szkód majątkowych o znacznej wartości, w tym szkód spowodowanych powodzią, pęknięciem wodociągów itp.
 • Reprezentowanie renomowanych ubezpieczycieli i wielu właścicieli nieruchomości przy negocjowaniu warunków polis oraz w sprawach dotyczących szkód o znacznej wartości wyrządzonych w budynkach komercyjnych.
Odpowiedzialność za produkt:
 • Doradztwo na rzecz wiodącego amerykańskiego producenta zabawek Mattel Inc. w zakresie odpowiedzialności za wadliwą linię produktów.
 • Doradztwo na rzecz największej brytyjskiej sieci piekarni Greggs PLC w sprawie dotyczącej odpowiedzialności za jeden z jej najważniejszych produktów.
Szkody na osobie oraz błędy w sztuce lekarskiej:
 • Doradztwo na rzecz jednego z 10 czołowych brytyjskich ubezpieczycieli pojazdów i domów, przeprowadzenie audytu oraz zapewnienie obsługi prawnej, co pozwoliła mu zaoszczędzić ponad 100 mln funtów rocznie.
 • Doradztwo w wielu sprawach dotyczących roszczeń o znacznej wartości z tytułu szkód technicznych, uszkodzeń pojazdów i szkód na osobie, reprezentowanie interesów strony powodowej i pozwanej.
 • Doradztwo w przełomowej, precedensowej sprawie dotyczącej obrażeń doznanych w wypadku motocyklowym, skutkujących porażeniem, oraz wyznaczenie nowych standardów oceny związku przyczynowo-skutkowego.