Agnieszka Roztoczyńska-Groele

Radca prawny, Prawnik

Agnieszka Roztoczyńska-Groele
telefon:
+48 12 296 8700
tel kom.:
+48 660 765 912
biuro:
Kraków

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców. W dotychczasowej praktyce Agnieszka Roztoczyńska-Groele zajmowała się między innymi bieżącym doradztwem gospodarczym, w szczególności przygotowywaniem lub opiniowaniem umów, jak również przygotowywaniem opinii prawnych obejmujących różne aspekty działalności gospodarczej prowadzonej przez jej klientów.

W ramach dotychczasowej praktyki posiada doświadczenie w zakresie reprezentacji interesów klientów przed właściwymi sądami i organami administracji publicznej. ‎Przedmiot praktyki skupia się wokół problematyki spraw gospodarczych.

W ramach aktualnych doświadczeń zawodowych Agnieszka Roztoczyńska-Groele świadczyła obsługę prawną w języku polskim i angielskim na rzecz polskiego oddziału jednego z największych dostawców usług finansowych na świecie oraz na rzecz grupy spółek jednego z wiodących ‎w skali światowej dostawców usług z branży inżynieryjno-projektowej.

Przed dołączeniem do KZP Agnieszka Roztoczyńska-Groele współpracowała z renomowanymi kancelariami krakowskimi.

Języki: polski, angielski, niemiecki.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2008). Studium Podyplomowe w zakresie prawa konkurencji i ochrony konsumentów w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ (2009). Uczestniczyła w projekcie “Małopolski Radca Prawny przed Sądami Unii Europejskiej – edycja II” organizowanym przez Okręgowa Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

 

  • Świadczenie bieżącej obsługi prawnej w języku polskim i angielskim na rzecz polskiego oddziału jednego z największych dostawców usług finansowych na świecie, w tym w szczególności doradztwo prawne związane z bieżącą działalnością podmiotu, sporządzanie i opiniowanie umów z dostawcami usług, przygotowywania dokumentacji oraz reprezentacja w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.
  • Świadczenie bieżącej obsługi prawnej w języku polskim i angielskim na rzecz grupy spółek jednego z wiodących w skali światowej dostawców usług z branży inżynieryjno – projektowej, w tym doradztwo prawne związane z bieżącą działalnością podmiotu, sporządzanie i opiniowanie umów, doradztwo w zakresie spraw korporacyjnych i opracowywanie wewnętrznych dokumentów korporacyjnych, reprezentacja w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym, opiniowanie umów zawieranych w trybie zamówień publicznych z podmiotami publicznoprawnymi.
  • Reprezentowanie jednego z wiodących w kraju przedsiębiorstw z branży usług utrzymania czystości oraz usług ochrony mienia w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym objęcia osób zatrudnionych przez spółkę obowiązkiem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
  • Reprezentowanie przedsiębiorstwa z branży handlu i dystrybucji w sporze z jedną ze spółek giełdowych działającą w obszarze handlu, dystrybucji i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD i sprzętu biurowego, powstałym w związku z naruszeniem umowy o obowiązku zachowania poufności.
  • Reprezentowanie syndyka masy upadłości przedsiębiorcy w sporze z bankiem dotyczącym ubezskutecznienia czynności prawnej.
  • Reprezentowanie w sporach gospodarczych o zapłatę należności powstałych pomiędzy spółkami z branży produkcji, handlu i dystrybucji, na etapie windykacji przedsądowej, jak i w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.
  • Opracowywanie dokumentacji oraz reprezentowanie szeregu podmiotów gospodarczych w postępowaniach rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym.