Agnieszka Słocińska

Prawnik

Agnieszka Słocińska
telefon:
+48 12 296 8700
tel kom.:
+48 883 323 458
biuro:
Kraków

Agnieszka Słocińska specjalizuje się w szeroko pojmowanym prawie cywilnym materialnym i procesowym. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych oraz konsultuje podmioty gospodarcze w ramach prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego. Posiada doświadczenie w sprawach cywilnych z elementem transgranicznym, w których pojawiają się zagadnienia z międzynarodowego prawa handlowego oraz prywatnego.

Na uwadze ma zawsze potrzeby i cele Klienta dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów, również poprzez realizację skutecznej strategii procesowej.

W centrum zainteresowań Agnieszki znajduje się również prawo upadłościowe oraz restrukturyzacyjne. Z powodzeniem doradza wierzycielom w procesach restrukturyzacyjnych dłużników zagrożonych niewypłacalnością.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie (aplikant II-go roku).

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński (Magister Prawa 2014 oraz Magister Filologii angielskiej 2011), Mediacje i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów, studia podyplomowe (2017).