Aleksandra Karteczka

Prawnik

Aleksandra Karteczka
telefon:
+48 12 296 8700
tel kom.:
+48 883 363 543
biuro:
Kraków

Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz cywilnym w zakresie dotyczącym nieruchomości (w aspekcie zarówno materialnym, jak i procesowym), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej wywłaszczeń i zwrotu nieruchomości.

Aleksandra od 2013 roku prowadzi aktywną działalność zawodową. Jako stypendystka Programu Erasmus Praktyki odbyła staż w londyńskiej Kancelarii Hoxtons Solicitors zajmując się przygotowywaniem transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości, jak również wynajmu i dzierżawy. Następnie pracując w jednej z wiodących firm prawniczych w Londynie zdobyła doświadczenie w zakresie Mental Health oraz Community Care.

Języki: polski, angielski

Członkostwo: Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie (Aplikantka II-go roku).

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2015), obecnie studentka studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Prawa i Administracji.