Andrzej Pałys

Adwokat, Prawnik

Andrzej Pałys
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 660 765 906
biuro:
Warszawa

Andrzej Pałys specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie cywilnym. Uczestniczy w projektach związanych z rozwiązywaniem sporów sądowych, w tym sporów gospodarczych oraz windykacją należności.

Reprezentuje jeden z największych banków krajowych w sprawach karnych, gospodarczych oraz cywilnych, w tym także w sporach dotyczących tzw. „kredytów frankowych”.

Uczestniczy w bieżącej obsłudze prawnej sporów sądowych jednego z wiodących wydawców prasowych, w tym w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych, a także jako obrońca w sprawach o zniesławienie.

Posiada doświadczenie w windykacji wierzytelności, ze szczególnym uwzględnieniem należności wynikających z bankowych tytułów egzekucyjnych. Prowadzi długoterminowe zarządzanie portfelem wierzytelności, poczynając od analiz dotyczących majątku dłużników, poprzez działania polubowne, mediacje, postępowania sądowe, kończąc na postępowaniach egzekucyjnych.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Magister Politologii, specjalizacja: Polityka Międzynarodowa i Integracja Europejska, 2009), Akademia Leona Koźmińskiego (Magister Prawa, specjalizacja: Europejskie i Polskie Prawo Gospodarcze, 2013), Uczelnia Łazarskiego (Studia podyplomowe: Prawo Lotnicze, 2014).

  • Reprezentacja jednego z największych banków krajowych w sprawach karnych oraz cywilnych, w tym także w sporach dotyczących tzw. „kredytów frankowych”
  • Stała współreprezentacja wydawcy „Fakt Gazeta Codzienna”, „Newsweek” oraz „Forbes” w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych, z zakresu prawa prasowego oraz w ramach postępowań karnych.
  • Reprezentowanie jednego z producentów z branży motoryzacyjnej w sporach cywilnych, jak również sprawach karnych z zakresu prawa własności przemysłowej.
  • Długoterminowe zarządzanie portfelem wierzytelności jednego z największych banków w Polsce.
  • Długoterminowe zarządzanie portfelem wierzytelności dużej sieci z branży sklepów typu convenience, poczynając od działań polubownych, mediacji, poprzez postępowania sądowe, kończąc na postępowaniach egzekucyjnych.
  • Przeprowadzanie badań stanu prawnego (due diligence) dużego projektu inwestycyjnego pod kątem przepisów prawa lotniczego.
  • Członek grupy wdrażającej system informatyczny o wartości kilku milionów złotych – osoba odpowiedzialna za rozliczenie dotacji unijnej.