Anna Cichońska

Adwokat, Partner

Anna Cichońska
telefon:
+48 12 296 8700
tel kom.:
+48 883 323 460
biuro:
Kraków

Anna Cichońska uczestniczy w pracach Praktyki Prawa Mediów. Posiada duże doświadczenie w sprawach związanych z prawem prasowym, prawem autorskim i szeroko rozumianymi środkami masowego przekazu. Specjalizuje się w sprawach o ochronę dóbr osobistych oraz o publikację sprostowań. Posiada doświadczenie w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi, a także w sporach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną. Na co dzień doradza podmiotom gospodarczym w ramach ich bieżącej obsługi prawnej.

Prowadziła szereg spraw sądowych zarówno przed sądami cywilnymi jak i karnymi, a także w postępowaniach mediacyjnych.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Krakowie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Magister Prawa, 2005).

Rekomendacje: Anna Cichońska jest prawnikiem rekomendowanym w dziedzinie Sporów Sądowych i Arbitrażu przez Legal 500 EMEA 2013.

  • Prowadzenie szeregu spraw w imieniu Ringier Axel Springer Polska związanych z ochroną dóbr osobistych oraz praw autorskich, w tym reprezentowanie w postępowaniach sądowych oraz mediacyjnych.

  • Reprezentowanie redaktorów naczelnych dzienników i czasopism w sprawach o nakazanie publikacji sprostowania.

  • Reprezentowanie w sporach gospodarczych pomiędzy spółkami medialnymi.

  • Reprezentowanie spółek medialnych, a także drukarni oraz tłoczni płyt w sprawach związanych z roszczeniami organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

  • Reprezentowanie w postępowaniach mediacyjnych oraz negocjacjach związanych z zawieraniem oraz wykonywaniem umów o świadczenie usług promocyjnych, marketingowych, a także umów sponsorskich.

  • Opracowywanie umów o świadczenie usług marketingowych oraz merchandisigowych dla producenta oraz dystrybutora artykułów spożywczych.

  • Bieżąca pomoc prawna dla spółek z branży IT, producenta i dystrybutora zabawek oraz artykułów biurowych, a także spółek świadczących usługi outsourcingowe.