Bartosz Kosek

Adwokat, Starszy Prawnik

Bartosz Kosek
telefon:
+48 12 296 8700
tel kom.:
+48 883 323 464
biuro:
Kraków

Bartosz Kosek specjalizuje się w prawie cywilnym oraz w prawie hazardowym. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu wielomilionowych sporów sądowych. Reprezentował przedsiębiorstwo przesyłowe w wielomilionowych i wieloaspektowych sporach w zakresie roszczeń związanych z lokalizacją urządzeń przesyłowych. Występował w kilkudziesięciu postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych związanych z Ustawą o grach hazardowych (m.in. w postępowaniach koncesyjnych). Reprezentował klientów przed Komisją Europejską w procedurze zgłaszania zastrzeżeń w toku postępowania notyfikacyjnego nowelizacji Ustawy o grach hazardowych.

Był także stałym doradcą prawnym dużych podmiotów gospodarczych (w tym podmiotów z udziałem Skarbu Państwa). Do zakresu jego obowiązków należało m.in. reprezentowanie klientów w wielomilionowych negocjacjach handlowych oraz koordynowanie zespołów przeprowadzających badania due diligence (m.in. koordynator zespołów due diligence prywatyzowanej Spółki Skarbu Państwa – wartość kontraktu 320 mln zł oraz polskiego klubu żużlowego należącego do Ekstraligi).

Jest Członkiem Rad Nadzorczych spółek NOVOMATIC Technologies Poland S.A. oraz ATT S.A.

Pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Krakowie.

Przed dołączeniem do KZP przez 6 lat współpracował z Kancelarią Forystek & Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Krakowie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2007).

 • Świadczenie doradztwa prawnego m.in. na rzecz następujących podmiotów gospodarczych: TAURON POLSKA ENERGIA S.A., TAURON CIEPŁO Sp. z o.o., GRUPA AZOTY S.A., GRUPA AZOTY KĘDZIERZYN S.A., GRUPA AZOTY JRCH Sp. z o.o., ENERGA S.A., POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A., FRITO LAY POLAND Sp. z o.o., PEPSI COLA GENERAL BOTTLERS sp. z o.o., NOVOMATIC TECHNOLOGIES POLAND S.A., BUDOSTAL – 5 S.A., FORMASTER S.A.
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa budowlanego (spółka akcyjna) w wielomilionowym sporze sądowym z Województwem Małopolskim, obejmującym roszczenia klienta związane z realizacją przedsięwzięcia budowlanego wykonywanego w ramach zamówień publicznych. Wartość przedmiotu sporu wynosiła 25 mln PLN.
 • Reprezentowanie klienta (spółki akcyjnej) w sporze sądowym ze Skarbem Państwa w związku z roszczeniami odszkodowawczymi klienta z tytułu tzw. bezprawia legislacyjnego (roszczenia związane z naruszeniem regulacji prawnych UE). Wartość przedmiotu sporu wynosiła 41 mln PLN.
 • Reprezentowanie zagranicznego funduszu inwestycyjnego w toku bardzo rozbudowanego postępowania egzekucyjnego roszczeń pieniężnych w wysokości 13 mln EUR.
 • Uczestnictwo w zespole reprezentującym klienta przy zawarciu umowy prywatyzacyjnej (nabycia akcji) o wartości 320 mln PLN.
 • Reprezentowanie klientów w negocjacjach na terenie Republiki Słowenii w zakresie zakupu udziałów oraz umowy inwestycyjnej dot. spółki prawa słoweńskiego - sumaryczna wartość kontraktów wynosiła 6 mln EUR.
 • Koordynowanie zespołu przeprowadzającego due diligence spółki oraz reprezentowanie klienta przy przygotowaniu i negocjacjach umowy nabycia od zagranicznych funduszy inwestycyjnych 100% akcji spółki posiadającej fabrykę tkanin i przędz polipropylenowych.
 • Przygotowanie umowy i reprezentacja klienta w negocjacjach umowy na roboty budowlane o wartości 19 mln PLN (budowa hali fabrycznej).
 • Uczestnictwo w zespole reprezentującym klienta w negocjacjach ze związkami zawodowymi w zakresie wielomilionowego pakietu socjalnego prywatyzowanej spółki Skarbu Państwa.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie dla klienta procedury emisji obligacji na kwotę 1,5 mln PLN.
 • Przygotowanie szeregu opinii prawnych dotyczących Ustawy o grach hazardowych (m.in. dot. loterii promocyjnych, online gamblingu, legalności posiadania automatów do gier, skutków prawnych planowanych nowelizacji przepisów).
 • Występowanie przed organami Krajowej Administracji Skarbowej w sprawach związanych ze zgłoszeniem producenta/dystrybutora automatów do gier oraz prowadzeniem ewidencji posiadanych automatów do gier.
 • Wieloletnie doradztwo prawne na rzecz największego w Europie i jednego z największych na świecie podmiotów zajmujących się usługami związanymi ze światowym rynkiem gier hazardowych (podmiot zatrudniający łącznie 25 tys. pracowników na całym świecie, EBITDA w 2016 roku: 588 mln EUR).
 • Wieloletnie doradztwo prawne na rzecz jednego z wiodących w Polsce producentów filtrów dzbankowych.