Dr Marcin Huczkowski, LL.M.

Radca prawny, Starszy prawnik

Dr Marcin Huczkowski, LL.M.
telefon:
+48 12 296 8700
tel kom.:
+48 608 593 450
biuro:
Kraków

Dr Marcin Huczkowski specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie mediów i zagadnieniach związanych z ochroną dóbr osobistych. Ma również obszerną wiedzę w zakresie prawa ochrony danych osobowych, w szczególności w związku z przeprowadzeniem szeregu szkoleń / seminariów dotyczących RODO. Posiada szczególne doświadczenie w obsłudze prawnej: (i) podmiotów funkcjonujących na rynku mediów w tym: wydawców prasowych oraz książkowych, producentów telewizyjnych, i filmowych oraz instytucji kultury oraz (ii) podmiotów działających w branży IT / TMT, w zakresie dotyczącym m.in. implementacji i świadczenia usług serwisowych w odniesieniu do oprogramowania / systemów informatycznych. Współpracuje także z zespołem fuzji i przejęć w zakresie dotyczącym przeprowadzania badań prawnych oraz sporządzania raportów due diligence, w szczególności w odniesieniu do spółek działających na rynku mediów.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Doktor Nauk Prawnych,2013); Uniwersytet Jagielloński, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych (Interdyscyplinarne studia doktoranckie, 2011); Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, Wydział Prawa, LL.M., Prawo Własności Intelektualnej (2007); Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa,2005); Uniwersytet Jagielloński, Instytut Prawa Własności Intelektualnej, Studium podyplomowe prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego (2004-2005); Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Szkoła Prawa Amerykańskiego we współpracy z Catholic University of Washington, Columbus School of Law (2004).

 

 • Doradztwo na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z rynkiem medialnym, w tym na rzecz Fremantle Media Polska sp. z o.o., oraz kluczowych wydawców dzienników i czasopism takich jak: Marquard Media Polska sp. z o.o. oraz Presspublica sp. z o.o., w zakresie dotyczącym praw autorskich oraz dóbr osobistych.
 • Doradztwo na rzecz Polskiego Instytutu Książki, w zakresie sporządzania i negocjacji umów licencyjnych do wydań książkowych, filmów, audiobooków itp. takich utworów jak: „Król Maciuś I”, „Król Maciuś na bezludnej wyspie”.
 • Doradztwo na rzecz Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakresie aspektów prawnych cyfryzacji zasobów archiwalnych TVP. Obsługa przedsięwzięć Instytutu związanych z promocją kultury.
 • Doradztwo na rzecz Rights Agency Limited Ltd., jednej z największych na rynku brytyjskim agencji zarządzających autorskimi prawami majątkowymi, w sporze o należne artystom wykonawcom wynagrodzenia.
 • Doradztwo na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym m.in. ACN w zakresie dotyczącym zagadnień związanych z prawem telekomunikacyjnym.
 • Doradztwo na rzecz spółki Tauron Energia, w zakresie dotyczącym implementacji oraz serwisowania kompleksowego systemu inteligentnego opomiarowania AMI.
 • Doradztwo na rzecz Solari di Udine Spa w zakresie dotyczącym implementacji oraz serwisowania systemu informatycznego zapewniającego obsługę ruchu kolejowego na wybranych dworcach kolejowych PKP.
 • Doradztwo w zakresie przeniesienia praw własności intelektualnej w odniesieniu do planowanej transakcji nabycia jednej z największych platform internetowych w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz jednego z banków w Polsce w zakresie aspektów prawnych związanych z implementacją elektronicznego obiegu dokumentów oraz systemu identyfikacji biometrycznej.
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce w zakresie sporów związanych z prowadzeniem kampanii reklamowych stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
 • Udział w ponad 80 badaniach due diligence spółek, w zakresie praw własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych.
 • „Ochrona autorskich praw osobistych w powszechnym prawie międzynarodowym’", Difin 2013 (monografia)
 • „Jak chronić pomysł na biznes”, PAIZ 2013
 • „Kto zapłaci za złamanie praw do programu komputerowego”, Rzeczpospolita, 28 czerwiec 2011 r.
 • „Za wydanie przeterminowanego leku odpowie farmaceuta”, Dziennik Gazeta Prawna, 30 marca 2011 r.
 • „Extraterritorial application of competition law of the EU and the field of media and telecommunications mergers'", Miscellanea Iuris Gentium no. 12-13-14/2009-2011, Jagiellonian University Cracow