Dr Marek Jeżewski

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Arbitrażu

Dr Marek Jeżewski
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 795 548 314
biuro:
Warszawa

Ekspert w zakresie arbitrażu międzynarodowego, zwłaszcza arbitrażu inwestycyjnego, a także arbitrażu handlowego. Jest członkiem Komitetu Arbitrażowego PKPP Lewiatan w kadencji 2014-2017.

Wykładał międzynarodowe prawo gospodarcze, międzynarodowe prawo inwestycyjne oraz prawo gospodarcze Unii Europejskiej na uczelniach krajowych i zagranicznych. Jest autorem wiodącej monografii z zakresu międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego pt. „Międzynarodowe prawo inwestycyjne”. Jest także autorem licznych publikacji, wydawanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Przez szereg lat reprezentował Polskę w pracach Komisji Narodów Zjednoczonych do spraw międzynarodowego prawa handlowego (UNCITRAL), angażując się w prace m.in. nad regułami przejrzystości w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym.

Marek reprezentuje klientów w inwestycyjnych sporach arbitrażowych w oparciu o różne regulaminy, w tym ICSID, UNCITRAL, SCC, ICC i innych. Jest również arbitrem o rosnącej reputacji.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Toruniu. The Society of International Economic Law (Stowarzyszenie Międzynarodowego Prawa Gospodarczego), The International Law Association (Stowarzyszenie Prawa Międzynarodowego), The Chartered Institute of Arbitrators.

Edukacja: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Magister Prawa, 2002), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (studia doktoranckie, 2008).

Arbitraż inwestycyjny

 • Reprezentowanie Spółdzielni Pracy ‘Muszynianka’ w sporze inwestycyjnym przeciwko Republice Słowackiej.


 • Reprezentowanie Bogl a Krysl ks oraz Max Bogl International w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej oraz GDDKiA.

 • Reprezentowanie funduszu Private Equity z Luksemburga w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym nieruchomości.

 • Reprezentowanie Schooner Capital LLC w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Doradzanie funduszowi Private Equity z Luksemburga w sporze inwestycyjnym przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącym przymusowego zbycia udziałów.

 • Doradzanie firmie budowlanej z Wielkiej Brytanii w sporze inwestycyjnym dotyczącym budowy dróg i autostrad.

 • Doradzanie szwedzkiemu producentowi mebli w zakresie międzynarodowo-prawnych aspektów systemu dostaw drewna.

 • Doradzanie luksemburskiej spółce energetycznej w zakresie międzynarodowo-prawnych aspektów postępowania administracyjnego.

Arbitraż handlowy

 • Reprezentowanie hiszpańskiej spółki energetycznej w sporze dotyczącym budowy turbin wiatrowych.

 • Doradzanie w sporze arbitrażowym dotyczącym umowy najmu.

 • Reprezentowanie sieci klubów fitness w sporze z właścicielem budynku dotyczącym umowy najmu.

Inne sprawy

 • Reprezentowanie spółek energetycznych w sporach z Komisją Europejską.

 • Reprezentowanie grupy udziałowców w spółce państwowej w sprawach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz przed sądami powszechnymi.

 • Reprezentowanie jednostki w sprawie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka dotyczącej swobody wypowiedzi.