Edyta Rękawek

Adwokat, Prawnik

Edyta Rękawek
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 668 886 366
biuro:
Warszawa

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, prawie spółek oraz prawie handlowym.

Edyta posiada doświadczenie w zakresie doradztwa przy debiutach na rynku regulowanym oraz rynkach alternatywnych, obrocie instrumentami finansowymi i innych transakcjach na rynku kapitałowym, a także bieżącego doradztwa na rzecz spółek publicznych oraz innych uczestników rynku kapitałowego. Jej doświadczenie obejmuje również tworzenie, likwidację oraz bieżącą obsługę korporacyjną spółek handlowych i innych podmiotów gospodarczych, doradztwo w procesach przekształceń i restrukturyzacji spółek, transakcje zbycia udziałów, transakcje fuzji i przejęć, doradztwo w zakresie prawa pracy związane z bieżącą obsługą korporacyjną, a także doradztwo w zakresie prawa handlowego – w szczególności sporządzanie analiz i negocjacje kontraktów handlowych.

Edyta Rękawek brała udział w licznych przeglądach prawnych typu due diligence. Uczestniczyła zarówno w transakcjach pomiędzy podmiotami polskimi, jak i w transakcjach międzynarodowych.

Przed dołączeniem do Kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy, pracowała jako prawnik w Kancelarii Gide Loyrette Nouel oraz KPMG Legal (French Desk).

Języki: polski, angielski, francuski, portugalski, hiszpański.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo (2013); Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich (2013); Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki (2013).

Doradztwo na rzecz:
  • Work Service S.A., największej w Polsce i pierwszej spółki z sektora usług personalnych notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w związku z pierwszym w historii polskiego rynku kapitałowego wprowadzeniem na Giełdę Papierów Wartościowych w Londynie poprzez techniczny dual listing, bez wykorzystania instrumentów pochodnych
  • Jednego z podmiotów z Wielkiej Brytanii zarządzającego funduszami w Europie przy restrukturyzacji finansowej kredytów udzielonych przez HSBC Bank Polska i Bank BZ WBK S.A. w związku z portfelem 8 nieruchomości w Polsce na łączną kwotę ponad 36 milionów euro.
  • Funduszu Redefine Properties Limited, z siedzibą w RPA, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu, przy transakcji nabycia 75% udziałów w spółce Echo Prime Properties B.V. od spółki Echo Investment S.A. Celem transakcji było przejęcie przez nabywcę kontroli nad portfelem 18 nieruchomości komercyjnych obejmującym budynki biurowe oraz centra handlowe zlokalizowane w 11 miastach w całej Polsce. Łączna wartość portfela to ponad 1,18 miliarda euro.
  • Jednej z największych grup energetycznych w Polsce w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o wartości ponad 2 mld zł, uznawaną za jedno z największych IPO w Europie Środkowej
  • Kluczowych polskich spółek, w tym z następujących obszarów działalności: sektor budowlany, sektor energetyczny, sektor mediów, sektor dóbr luksusowych, sektor odzieżowy oraz sektor spożywczy, w przedmiocie pierwszej oferty publicznej oraz dopuszczenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  • KGHM Polska Miedź S.A., jednego z czołowych producentów miedzi i metali szlachetnych na świecie, podczas największych transakcji, m.in. finansowania projektu Sierra Gorda w Chile
  • Grupy Auchan w związku z przejęciem 91 hipermarketów w Polsce, Rosji, Rumunii i na Ukrainie oraz 13 centrów handlowych w Rosji i Rumunii od spółki Metro AG (wartość transakcji szacowana na 1,1 mld euro)
  • Jednego z największych w Polsce portów lotniczych w przedmiocie utworzenia duoportu
  • Jednego z największych w Polsce portów morskich w związku z projektami infrastrukturalnymi i reprezentacją przed Komisją Europejską
  • Największych polskich i zagranicznych spółek z kluczowych sektorów gospodarki, a także Ambasad oraz podmiotów z nimi powiązanych, w związku z bieżącą kompleksową obsługą prawną