Ida Komorowska – Moj

Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć

Ida Komorowska – Moj
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48602 765 965
biuro:
Warszawa

Ida Komorowska-Moj specjalizuje się w obsłudze prawnej fuzji i przejęć, zagadnieniach z zakresu ładu korporacyjnego i rynków kapitałowych. Do grona jej klientów należą fundusze private equity oraz venture capital, a także spółki publiczne, włączając spółki skarbu państwa oraz międzynarodowe korporacje z różnych sektorów gospodarki.

Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, doradzając zarówno kupującym jak i sprzedającym w transakcjach sprzedaży udziałów lub akcji (share deals) oraz aktywów (asset deals). Reprezentowała fundusze private equity, strategicznych inwestorów, oraz przedsiębiorców dokonujących sprzedaży. Wśród ostatnich obsługiwanych przez Idę transakcji można wymienić transakcji fuzji i przejęć w sektorze energetycznym, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej, FMCG oraz odzieżowym.

Ida specjalizuje się w obsłudze pionierskich, innowacyjnych projektów i transakcji, np. z zakresu innowacyjnych rozwiązań technicznych, takich jak przedsięwzięcia opierające się na rozwiązaniach patentowych, nowe koncepcje biznesowe w sektorze energetycznym i górniczym oraz transakcje o unikatowej strukturze prawnej, obejmujące podział spółki publicznej oraz przeniesienie części przedsiębiorstwa na rzecz innej spółki, której akcje były wprowadzane do obrotu publicznego w ramach tej samej transakcji czy też projekt joint venture spółki inwestycyjnej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Opracowuje strategie funduszy inwestycyjnych, doradza funduszom venture capital w zakresie transakcji inwestycyjnych oraz innym spółkom krajowym i zagranicznym w sprawach związanych z projektami dotyczącymi kapitału podwyższonego ryzyka (corporate venture capital).

Posiada także bogate doświadczenie w doradztwie prawnym w zakresie ofert publicznych spółek krajowych i zagranicznych (z państw UE oraz państw trzecich), włączając kwestie związane z paszportyzacją, doradztwem regulacyjnym, systemem zwalczania nadużyć na rynku, obowiązkami informacyjnymi, ochroną informacji poufnych w transakcjach fuzji i przejęć oraz zagadnieniami z zakresu ładu korporacyjnego na rzecz spółek giełdowych.

Języki: polski, angielski

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Edukacja: Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2008). Jest również absolwentką nauk politycznych, ze specjalizacją dziennikarstwo (2005).

Rekomendacje: Rekomendowana przez Chambers Europe. Wyróżniana przez IFLR 1000 Financial and Corporate. Finalistka 2017 Euromoney LMG Europe Women in Business Law Awards, jako jedyna Polka w kategorii Corporate.

  • Wśród klientów Idy Komorowskiej-Moj znalazły się fundusze Private Equity, Venture Capital, spółki prywatne i publiczne, w tym spółki należące do Skarbu Państwa oraz międzynarodowe korporacje z różnych sektorów gospodarki.


  • Opracowywała i przeprowadzała złożone restrukturyzacje grup kapitałowych, podziały, połączenia i likwidacje spółek, a także optymalizacje wewnątrzgrupowych zasad finansowania spółek. Zapewnia obsługę korporacyjną i kompleksowe bieżące wsparcie prawne biznesu klientów.

  • Doradzała w sprawach związanych z kontrolą koncentracji. Przygotowywała zgłoszenia do organów antymonopolowych przy transakcjach i reprezentowała klientów przed UOKiK.

  • Specjalizuje się w sprawach związanych z zarządzaniem grupami spółek i tzw. corporate governance. Opracowuje koncepcje ładu korporacyjnego, przeprowadza audyty istniejących rozwiązań i obsługuje procesy ich optymalizacji. Opracowuje regulacje wewnętrzne dla grup spółek, aktualizuje je i nadzoruje ich wdrażanie.

  • Uczestniczy w przygotowywaniu i komentowaniu projektów aktów prawnych dla sektora rynków kapitałowych. Zajmuje się obsługą korporacyjną organów spółek publicznych, doradza w zagadnieniach związanych z zarządzaniem informacjami poufnymi. Doradzała przy wielu ofertach publicznych zarówno spółek krajowych, jak i zagranicznych.