Karolina Kulikowska

Prawnik

Karolina Kulikowska
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 668 886 364
biuro:
Kraków

Karolina Kulikowska specjalizuje się w ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów zgodności z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) podmiotów m.in. z branży ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, e-commerce, medialnej, produkcyjnej, motoryzacyjnej i energetycznej, przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz przygotowywania dokumentacji przetwarzania danych osobowych. Świadczy na rzecz klientów KZP usługi bieżącego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych, obejmujące w szczególności analizę nowych i bieżących procesów biznesowych pod kątem zgodności z wymogami przepisów o ochronie danych osobowych, przygotowywanie procedur, dokumentów i umów niezbędnych do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, pomoc w rozpatrywaniu wniosków osób, których dane są przetwarzane, w zakresie realizacji ich praw przyznanych w RODO oraz opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przed dołączeniem do KZP współpracowała z kancelarią Barta Litwiński specjalizującą się w ochronie danych osobowych oraz prawie nowych technologii. Zdobywała również doświadczenie w kancelariach prawnych, gdzie świadczyła usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych.

Autorka publikacji naukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa własności intelektualnej oraz prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących obszaru ochrony danych osobowych, nowych technologii i własności intelektualnej. Za swoją działalność naukową została nagrodzona stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach Prawo oraz Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law oraz Kraków Intellectual Property Summer Law School.

Języki: polski, angielski

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Prawo (Magister Prawa); Prawo własności intelektualnej i nowych mediów, Wydział Prawa i Administracji we współpracy z The Catholic University of America, Columbus School of Law – Szkoła Prawa Amerykańskiego, Kraków Intellectual Property Summer Law School.

Nagrody: Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (2017), 2nd Place Award for the study „Umbrella branding in pharmacetical market as a potential risk for patients” at the 25th International Medical Students’ Conference – Medical Law Session (2017).

 • Dostosowanie do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 13 spółek należących do grupy kapitałowej z branży energetycznej zatrudniających łącznie ponad 25 000 osób.
 • Dostosowanie do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych spółki z branży motoryzacyjnej zatrudniającej ponad 10 000 osób oraz świadczenie usługi bieżącego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych w ramach secondmentu.
 • Dostosowanie do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 13 spółek grupy kapitałowej działającej na rynku outsourcingu procesów wsparcia sprzedaży, w tym telemarketingu.
 • Udział w ponad 50 audytach zgodności z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych podmiotów z branży ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, e-commerce, medialnej, produkcyjnej, motoryzacyjnej i energetycznej i innych.
 • Przygotowywanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz wszelkich dokumentów, wzorców, klauzul lub procedur niezbędnych dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu.
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej oraz prawa konsumenckiego.
 • Udział w pracach w zakresie postępowań o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów.
 • Udział w pracach w zakresie postępowań o udzielenie dostępu do informacji publicznej przed sądami administracyjnymi.
 • „Ochrona danych osobowych medycznych na gruncie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)”, Prawo i Medycyna. TOM II. W obliczu wyzwań i dylematów, red. dr B. Kmieciak, Warszawa 2018, wyd. Think & Make.
 • „Wybrane problemy związane z przedłużaniem wyłączności prawnej produktów leczniczych przez udzielenie dodatkowego prawa ochronnego (SPC)”, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ, 3/2017 (27).