Klaudia Szymańska-Rutkowska

Starszy Prawnik

Klaudia Szymańska-Rutkowska
telefon:
+48 22 326 9600
biuro:
Warszawa

Klaudia Szymańska-Rutkowska specjalizuje się w prawie bankowym, prawie upadłościowym i naprawczym, prawie finansowym, prawie handlowym oraz prawie rynków kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji finansowej spółek, a także doradztwa instytucjom finansowym.

Jej doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie postępowań upadłościowych o charakterze krajowym i transgranicznym (m.in. sauvegarde oraz scheme of arrangement).

Klaudia doradzała także w licznych krajowych i transgranicznych projektach finansowań project acquisition oraz asset finance z udziałem międzynarodowych instytucji finansowych. Brała udział w badaniach due diligence podmiotów gospodarczych oraz instytucji finansowych. Doradzała przy projektach sekurytyzacyjnych, jak również uczestniczyła w przygotowaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej przy wprowadzaniu nowych produktów bankowości korporacyjnej.

Klaudia doradzała także w procesie tworzenia oddziałów zagranicznych instytucji kredytowych w Polsce oraz w sprawach outsourcingu czynności bankowych i wymogów adekwatności kapitałowej.

Przed dołączeniem do K&P Klaudia pracowała w warszawskim biurze jednej z renomowanych międzynarodowych kancelarii prawniczych. Odbyła także staż w Parlamencie Europejskim. Była wielokrotnie nagradzana stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe.

Języki: polski, angielski, niemiecki.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie (aplikantka III roku).

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Prawo (Magister Prawa, 2012), Szkoła Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (we współpracy z Uniwersytetem w Bonn, 2012), Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Stosunki Międzynarodowe (licencjat, 2011). Studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Cywilnego. Studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, Wydział Finansów i Rachunkowości.

Restrukturyzacja:
 • Reprezentowanie syndyka masy upadłości niemieckiego producenta mebli w postępowaniach upadłościowych na kwotę 1,1 miliarda złotych (2012)
 • Doradztwo na rzecz Funduszu z Malezji przy refinansowaniu nabycia portfela nieruchomości w Europie, w tym w Polsce, udzielonym przez bank z Singapuru na kwotę 94 miliony euro
 • Doradztwo na rzecz jednego z podmiotów z Wielkiej Brytanii zarządzającego funduszami w Europie przy restrukturyzacji finansowej kredytów udzielonych przez HSBC Bank Polska i Bank BZ WBK S.A. w związku z portfelem 8 nieruchomości w Polsce na łączną kwotę ponad 36 milionów euro
 • Doradztwo Grupie ISD przy finansowej restrukturyzacji na kwotę 945 milionów złotych (2013)
 • Doradztwo w procesie restrukturyzacji jednego z największych producentów jaj w Europie Środkowo-Wschodniej, na kwotę ok. 100 milionów EUR (2014)
 • Doradztwo przy polskich aspektach transakcji nabycia jednego z największych europejskich producentów opakowań plastikowych w upadłości, na kwotę ok. 80 milionów EUR (2014)
 • Doradztwo na rzecz PKO BP S.A. w związku z egzekucją zastawów na akcjach spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jako zabezpieczenia kredytów (2015)
Finansowanie:
 • Doradztwo na rzecz EBOiR oraz EBI w związku z finansowaniem budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli na kwotę 1,4 mld PLN (2012)
 • Doradztwo na rzecz Funduszu Redefine Properties Limited, z siedzibą w RPA, notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu, przy transakcji nabycia 75% udziałów w spółce Echo Prime Properties B.V. od spółki Echo Investment S.A. Celem transakcji było przejęcie przez nabywcę kontroli nad portfelem 18 nieruchomości komercyjnych obejmującym budynki biurowe oraz centra handlowe zlokalizowane w 11 miastach w całej Polsce. Łączna wartość portfela to ponad 1,18 miliarda euro
 • Doradztwo na rzecz Funduszu z siedzibą w Singapurze w związku z transakcją finansowania nabycia polskiej spółki Allegro (sektor e-commerce) o wartości 3,25 miliarda dolarów przez jednego z oferentów w formie pożyczki zabezpieczonej na drugim miejscu (second lien loan)
 • Doradztwo na rzecz YIT Development Sp. z o.o. przy transakcji nabycia od Fabryki Substancji Zapachowych "POLLENA-AROMA" Sp. z o.o. nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Klasyków oraz dotyczącej jej projektu inwestycyjnego, jak również finansowania w formie akredytywy oraz dyskonta wierzytelności z tytułu akredytywy
 • Doradztwo Raiffeisen Bank przy transakcji zmian dokumentów finansowania konsorcjalnego dla GEBR. DINGERKUS GMBH & CO. KG.na kwotę 120 milionów euro (2013)
 • Doradztwo na rzecz Barclays Bank PLC przy polskich aspektach finansowania nabycia udziałów w spółkach IT w branży logistycznej (2013)
 • Doradztwo na rzecz Griffin Group przy transakcji nabycia oraz finansowania kompleksów biurowych Batory Office Building i Philips House zlokalizowanych w Warszawie, jako zorganizowanych części przedsiębiorstwa w upadłości (2013)
 • Doradztwo przy transakcji nabycia portfela zabezpieczonych wierzytelności od Irish Bank Resolution Corporation na kwotę 1,5 miliarda GBP (2014)
 • Doradztwo na rzecz Grupy PKO BP w sprawie kredytu udzielonego przez EIB na rzecz PKO Leasing na kwotę 80 milionów euro (2014)
 • Doradztwo na rzecz funduszu Griffin Real Estate jako kredytobiorcy zaciągającego kilka kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (2015)
Doradztwo regulacyjne:
 • Doradztwo na rzecz Citibank International PLC w zakresie kart przedpłaconych w Polsce (2014)
 • Doradztwo na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. dotyczące regulacji pieniądza elektronicznego i kart płatniczych (2013)
 • Doradztwo Grupie Ciech przy implementacji struktur cash-poolingowych (2013)
 • Kompleksowe doradztwo na rzecz Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) S.A. w związku ze zmianami regulacyjnymi dotyczącymi systemu ustalania stopy kredytu międzybankowego LIBOR; wymogów regulacji EMIR;transakcjami pożyczek papierów wartościowych w związku z Rozporządzeniem CRR (2013-2015).