Kochański Zięba i Partnerzy wygrywa sprawę dla Ringier Axel Springer przeciwko Romanowi Giertychowi

W dniu 6 maja 2016 roku Sąd Najwyższy w Warszawie oddalił skargę kasacyjną Romana Giertych wniesioną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w sprawie przeciwko Ringier Axel Springer Polska (RASP). Przed Sądem Najwyższym RASP reprezentowała kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy (KZP).

Sprawa poddana pod rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego przez Romana Giertycha dotyczyła wykładni przepisów art. 38 Prawa prasowego oraz art. 24 Kodeksu cywilnego, kwestii podstawy prawnej oraz granic odpowiedzialności RASP jako wydawcy za działania podmiotów trzecich, które zdecydowały się na dokonanie „przedruku” materiału prasowego opublikowanego na łamach tytułów prasowych wydawanych przez RASP, a który zgodnie z prawomocnym wyrokiem naruszył dobra osobiste powoda.

Roman Giertych domagając się publikacji oświadczenia przez RASP dodatkowo łącznie na 9-ciu portalach internetowych administrowanych przez podmioty trzecie kwestionował fakt, że RASP może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za własne działania na podstawie art. 38 Prawa prasowego oraz oczekiwał przyjęcia przez Sąd Najwyższy, iż na podstawie art. 24 Kodeksu cywilnego RASP winien ponosić odpowiedzialność również za działania innych podmiotów, które dokonały „przedruku” materiału prasowego naruszającego jego dobra osobiste.

Sąd Najwyższy, podzielając stanowisko wyrażone przez RASP oddalił skargę kasacyjną powoda. Podając ustne motywy rozstrzygnięcia Sąd Najwyższy wskazał, że Sąd Apelacyjny w sposób prawidłowy przyjął odpowiedzialność RASP za działania własne na podstawie przepisu art. 38 Prawa prasowego. W ocenie Sądu Najwyższego dla przyjęcia szerszej odpowiedzialności RASP jako wydawcy koniecznym byłoby istnienie przepisu szczególnego, którego brak w obowiązującym stanie prawnym. Podstawy takiej nie może stanowić art. 24 Kodeksu cywilnego, gdyż nie dotyczy on zakresu odpowiedzialności a jedynie określa mechanizmy potrzebne do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych. Sąd Apelacyjny w sposób prawidłowy ocenił na podstawie art. 24 Kodeksu cywilnego w jakiej formie i gdzie mają się ukazać przeprosiny, a udzielona powodowi w tym zakresie ochrona była prawidłowa.

RASP reprezentowali: adwokat  Anna Cichońska, Partner oraz adwokat Rafał Zięba, Partner Zarządzający w firmie prawniczej Kochański Zięba i Partnerzy.

PC+RZ


Pozostałe wpisy: