Konrad Orlik

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Postępowań Sądowych oraz Praktyki Compliance & Investigations

Konrad Orlik
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 883 323 479
biuro:
Warszawa

Konrad Orlik zajmuje się kompleksową obsługą na rzecz podmiotów profesjonalnych, w tym w zakresie compliance, oraz postępowań sądowych i administracyjnych.

Świadczy pomoc prawną w ramach szeroko pojętej polityki compliance w podmiotach gospodarczych, w tym dokonuje audytów i kontroli, wdraża systemy, tworzy procedury, prowadzi szkolenia oraz reprezentuje klientów w postępowania przygotowawczych, sądowych i administracyjnych dotyczących tzw. white collar crime.

Reprezentuje ‎przedsiębiorców zarówno na etapie przedsądowym, w tym prowadząc negocjacje i mediacje, jak i w postępowaniach sądowych, w szczególności w postępowaniach gospodarczych, cywilnych (także windykacyjnych), karnych (w tym karnoskarbowych), administracyjnych i sądowo-administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej.

Posiada doświadczenie w zakresie windykacji wierzytelności oraz reprezentowania Klientów przed organami sądowymi i egzekucyjnymi oraz organami ochrony prawnej. W KZP zbudował i nadzorował na co dzień prace zespołu windykacji obsługującego ponad 1000 spraw o zapłatę należności.

Świadczy usługi prawne dla firm ubezpieczeniowych, w szczególności w odniesieniu do OWU, spraw konsumenckich, relacji z KNF, a także zagadnień prawa odszkodowawczego. Reprezentował firmy ubezpieczeniowe w sprawach o uznanie postanowień OWU za klauzule abuzywne oraz w innych postępowaniach sądowych, w tym także w postępowaniach sądowych o odszkodowania ubezpieczeniowe.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski (Magister Prawa, 2007) oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2006).

Rekomendacje: Legal 500 EMEA 2017 i 2018 – rekomendacja dla Konrada Orlika oraz dla Praktyki Postępowań Sądowych w dziedzinie Rozwiązywania Sporów

  • Długoterminowe zarządzanie portfelem wierzytelności wiodącego polskiego Banku, poczynając od działań polubownych, mediacji, poprzez postępowania sądowe we wszystkich instancjach w tym przed Sądem Najwyższym, jak również w postępowaniach egzekucyjnych także z elementem transgranicznym.
  • Reprezentacja oraz doradztwo strategiczne dla jednego z wiodących producentów sprzętu IT w sporze korporacyjnym akcjonariuszy oraz w ramach prowadzonych postępowań karnych.
  • Reprezentacja oraz doradztwo strategiczne dla jednego z wiodących producentów z branży motoryzacyjnej w sporach o zapłatę, jak również sprawach karnych z zakresu prawa własności przemysłowej.
  • Reprezentacja w postępowaniach karnych i karno-skarbowych interesów właściciela w sporze korporacyjnym w polskiej spółce z branży kolejowej, współpraca i koordynacja działań z compliance oficerem oraz interim menagerem.
  • Opracowanie i wdrażanie procedur compliance dla wiodącego wydawcy prasy w Polsce.