Łukasz Wołk

Adwokat, Partner, Szef krakowskiego biura KZP

Łukasz Wołk
telefon:
+48 12 296 8700
tel kom.:
+48 882 680 913
biuro:
Kraków

Łukasz Wołk od roku 2001 zajmuje się obsługą największych spółek w Polsce z sektora chemicznego oraz energetycznego (Grupa Azoty S.A., Tauron PE S.A., Energa S.A., PKN Orlen S.A.). Przeprowadził wiele transakcji nabycia, sprzedaży oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą. Nadzorował i prowadził duże projekty M&A, procesy due diligence, zakończone akwizycjami spółek i przedsiębiorstw zagranicą przez polskie podmioty z branży telekomunikacyjnej oraz chemicznej (transakcje w Serbii, Niemczech, Czechach). Obsługiwał deweloperów z kapitałem zagranicznym na rynku lokalnym. Ponadto Mecenas Wołk specjalizuje się w prawie karnym i procesie karnym oraz sporach sądowych ze szczególnym uwzględnieniem spraw arbitrażowych przed sądami polubownymi w kraju (Sąd Arbitrażowy przed KIG w Warszawie, Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach), jak również przed arbitrażowymi sądami zagranicznymi w tym: Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce, UEFA Court of Arbitration).

Łukasz Wołk obecnie pełni funkcję Sędziego Sądu Dyscyplinarnego przy ORA w Krakowie.

Przed przyłączeniem do KZP był Partnerem w Kancelarii Forystek i Partnerzy, gdzie pracował przez blisko 17 lat, a przez 11 lat jako partner kancelarii.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Krakowie. Egzamin adwokacki w 2006 roku z bardzo dobrym wynikiem oraz pierwszą lokatą wśród wszystkich zdających.

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński (Magister Prawa, 2000), Uniwersytet Jagielloński – Instytut Wynalazczości i Własności Intelektualnej (Studia Podyplomowe, 2001).

Branża chemiczna:
 • Reprezentowanie przez 8 lat Grupy Azoty S.A. oraz spółek zależnych (m.in. in house w Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Grupa Azoty ATT Polymers GmbH). Wsparcie prawne w pierwszej zagranicznej akwizycji w Niemczech, reprezentacja z sukcesem przed arbitrażem w Sztokholmie, reprezentacja w licznych projektach restrukturyzacyjnych w kraju i zagranicą.
 • In house w Orlen Oil Sp. z o.o.
 • Obsługa prawna Rafinerii Trzebinia S.A. – obsługa prawna rafinerii oraz kompleksowa obsługa spółki zależnej Naftowax Sp. z o.o.
 • Nadzór i koordynacja obsługi PKN Orlen S.A.
Branża energetyczna:
 • Reprezentowanie spółek z grupy Tauron PE S.A. w precedensowych sporach sądowych ze spółdzielnią mieszkaniową w związku z roszczeniami spółdzielni z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.
 • Reprezentowanie Tauron PE S.A. w sporach z farmami wiatrowymi.
 • Stała obsługa prawna Energa S.A. oraz nadzór nad obsługą operatora w Płocku.
Branża sportowa
 • Reprezentacja klubu sportowego Wisła S.A. przed trybunałem UEFA w Lozannie,
 • Nadzór nad kompleksową obsługą prawną ZAKSA Kędzierzyn Koźle.
Branża spożywcza
 • Reprezentowanie jednego z największych małopolskich producentów żywności w procesie M&A zainicjowanym przez koncern Heinz.
Branża telekomunikacyjna
 • Stała obsługa prawna i reprezentowanie Telefonika Kable S.A. w procesie M&A spółek w Serbii oraz na Ukrainie.
Branża budowlana
 • Reprezentowanie polskich i zagranicznych firm deweloperskich oraz budowlanych w całym procesie inwestycyjnym przy realizacji prestiżowych inwestycji w Krakowie – inwestycje Saritor Park (inwestor z Wielkiej Brytanii), Garden Residence (inwestor z Grecji), Prestige Properties Group (inwestor Polski – najbardziej prestiżowa inwestycja mieszkaniowo-budowlana w Krakowie).
 • Reprezentowanie w Polsce wszystkich spółek Lindner Group w największych procesach sądowych i arbitrażowych (pow. 10 mln EUR).
Branża IT
 • Kompleksowa reprezentacja (od rozpoczęcia działalności w Polsce) spółek norweskiej grupy Making Waves.
Reprywatyzacja
 • Reprezentowanie z sukcesami spadkobierców wielu rodzin w licznych postępowaniach reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa po 1945 roku (reforma rolna, dekret o majątkach opuszczonych i poniemieckich, mienie zabużańskie, wywłaszczenia na innych podstawach).
Sprawy karne
 • Obrońca w wielu procesach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów karnych gospodarczych.
Spory sądowe
 • Pełnomocnik w wielu precedensowych procesach cywilnych w sądach w całym kraju.
Zarządzanie
 • Przez 11 lat partner w Forystek & Partnerzy odpowiedzialny za HR kancelarii. Aktualnie szef krakowskiego oddziału kancelarii Kochański Zięba & Partners odpowiedzialny za wdrożenie strategii rozwoju kancelarii w Polsce południowej.