Mec. Rafał Zięba na Kongresie Mieszkaniowym

18 września 2018 r, Rafał Zięba, Partner Zarządzający w Kochański Zięba i Partnerzy wziął udział w IV Kongresie Mieszkaniowym, największej ogólnopolskiej konferencji branżowej i najważniejszym wydarzeniu biznesowym roku dla rynku deweloperskiego, które odbyło się we Wrocławiu. Pojawił się tam w roli eksperta, biorąc udział w panelu pt. „Przywództwo w branży deweloperskiej”. Podczas rozmowy poruszono m. in. tematy związane z zarządzaniem organizacją w czasach kryzysu, wpływem koniunktury gospodarczej na branżę deweloperską oraz kwestie dotyczące podobieństw i różnic w zarządzaniu firmą deweloperską a firmą prawniczą.

Paneliści podczas dyskusji na temat crisis management zwracali uwagę na nieuchronność gorszej koniunktury, korekty czy wręcz kryzysu pomimo obecnie notowanych dobrych wyników gospodarczych.

Dyskutujący starali się także znaleźć odpowiedź na pytanie, jakimi cechami powinien charakteryzować się lider, jakie jego przymioty uważane są przez współpracowników za najważniejsze i jakie mają oni w związku z tym oczekiwania wobec szefa. Paneliści zgodzili się, iż dobrego lidera poznać można po jego działaniach w dobie dekoniunktury, kiedy tak naprawdę dochodzi do weryfikacji umiejętności menedżerskich związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, projektami, kosztami, finansami firmy.

Kolejnym istotnym wątkiem panelu była konieczność dostosowania przez pracodawców wymagań stawianych pracownikom, co związane jest z zmianami pokoleniowymi i odmiennymi oczekiwaniami nowych generacji.

Konkluzją rozmowy eksperckiej było stwierdzenie, że okres komfortu wynikającego z hossy na rynku nieruchomości mieszkaniowych powinien zostać w firmach deweloperskich wykorzystany na przygotowanie się na gorsze czasy. Dobry lider powinien wyprzedzać nadchodzące zmiany oraz przewidywać ich kierunek i skutki.

Debata cieszyła się niezwykle wysoką frekwencją przedstawicieli branży nieruchomości mieszkaniowych. Jej uczestnicy podkreślili potrzebę kontynuowania analiz i dyskusji o przywództwie w firmach.


Pozostałe wpisy: