Michał Nawrocki

Prawnik

Michał Nawrocki
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 788 265 163
biuro:
Warszawa

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa zamówień publicznych oraz kontraktów na roboty budowlane, również tych skonstruowanych na podstawie warunków kontraktowych  FIDIC.  Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zanim dołączył do KZP, pracował w polskich kancelariach prawnych w Łodzi oraz Warszawie, gdzie zdobywał doświadczenie m.in. w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego oraz karnego, ale przede wszystkim jego działalność zawodowa skupiała się na  szeroko pojętym doradztwie z zakresu zamówień publicznych, zarówno   po stronie zamawiających, jak i wykonawców, przygotowywaniu i opiniowaniu warunków kontraktowych oraz doradztwie przy realizacji inwestycji budowlanych. Pełnił również funkcję trenera na szkoleniach z zamówień publicznych.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie (aplikant adwokacki II roku).

Edukacja: Uniwersytet Łódzki (Magister Prawa, 2016).