Paweł Borowski

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Przemysłu Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia

Paweł Borowski
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 882 176 665
biuro:
Warszawa

Specjalizuje się w prawie farmaceutycznym, w szczególności w zakresie badań klinicznych, dystrybucji i sprzedaży produktów leczniczych, reklamy i promocji produktów leczniczych, postępowań refundacyjnych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, m.in. w procesach dotyczących naruszeń prawa konkurencji, dystrybucji, opłat półkowych, roszczeń wobec NFZ. Zajmuje się też kompleksową obsługą podmiotów profesjonalnych w zakresie Compliance& Investigations.

Doradza Klientom w zakresie projektów związanych z ochroną konkurencji i konsumentów. Reprezentuje Klientów w sprawach ochrony własności intelektualnej, a także związanych z naruszeniami uczciwej konkurencji. Uczestniczy w projektach wprowadzających u Klientów wewnętrzne procedury – compliance.

Posiada duże doświadczenie w procesach przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi, a także przed sądami oraz organami ścigania w sprawach karnych gospodarczych i karno-skarbowych. Prowadził tzw. śledztwa wewnętrzne, w tym pod amerykańską ustawą FCPA. Prowadził również procesy negocjacyjne, w tym negocjacje transakcyjne, korporacyjne i przedprocesowe.

Przed przystąpieniem do KZP pracował m.in. w warszawskim biurze kancelarii Weil, Gotshal & Manges oraz Lovells. Był także wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej w podyplomowym Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego.

Języki: polski, angielski, niemiecki.

Członkostwo:  Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski (Magister Prawa, 2006), Studium podyplomowe „Metody Wyceny Przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej (2013).