Piotr Strumiński

Radca prawny, Prawnik

Piotr Strumiński
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 602 673 264
biuro:
Warszawa

Piotr Strumiński specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych, egzekucyjnych oraz w sprawach przed organami administracyjnymi. Posiada również szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych oraz zagadnieniach związanych z problematyką użytkowania wieczystego nieruchomości.

Przed dołączeniem do zespołu KZP pracował w jednej z polskich kancelarii prawnych oraz jednej z warszawskich kancelarii komorniczych.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2010).

  • Stała współreprezentacja wydawcy „Fakt Gazeta Codzienna”, „Newsweek”, „Forbes” w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych, z zakresu prawa prasowego oraz w ramach postępowań karnych.
  • Długoterminowe zarządzanie portfelem wierzytelności właściciela centrów handlowych, poczynając od działań polubownych, mediacji, poprzez postępowania sądowe, kończąc na postępowaniach egzekucyjnych.
  • Kompleksowa obsługa prawna podmiotów z branży nieruchomości, w tym spółek developerskich i spółdzielni mieszkaniowych obejmująca reprezentację postępowaniach sądowych oraz bieżące doradztwo w sprawach z zakresu prawa cywilnego, spółdzielczego, prawa lokalowego, prawa nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki użytkowania wieczystego, prawa gospodarczego, administracyjnego oraz windykacji zadłużenia.
  • Obsługa przedsiębiorców z sektora budowlanego, w tym producentów materiałów i podzespołów budowlanych obejmująca reprezentację przed sądami oraz organami administracyjnymi, a także świadczenie usług z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, wekslowego, prawa spółek, prawa nieruchomości, a także prawa administracyjnego.
  • Długoterminowe świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów z branży FMCG obejmujące reprezentację w postępowaniach sądowych oraz bieżące doradztwo prawne w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, w tym prawa wekslowego oraz prawa spółek handlowych.