Postępowania Sądowe

Kompleksowa i probiznesowa obsługa w zakresie sporów prawnych wymaga nie tylko znajomości przepisów i kierunków ich rozumienia przez organy stosujące prawo, lecz przede wszystkim dogłębnego zrozumienia potrzeb każdego Klienta. Dopiero na tej podstawie wysokiej klasy specjaliści KZP przygotowują optymalną strategię postępowania uwzględniając interes Klienta oraz jego cele biznesowe.Oferujemy Klientom doradztwo ze strony dedykowanych zespołów prawników, łączących wieloletnie doświadczenie procesowe ze znajomością specyfiki prawnej oraz biznesowej sporów sądowych.

Specjalizujemy się nie tylko w tradycyjnych postępowaniach przed sądami, trybunałami i organami administracji, lecz również w reprezentowaniu Klientów w ramach negocjacji, mediacji czy arbitrażu.

Usługi

Spory Gospodarcze

KZP posiada doświadczenie w prowadzeniu złożonych sporów gospodarczych, wymagających specjalistycznej wiedzy w obszarach prawnych, takich jak na przykład: prawo handlowe, cywilne czy energetyczne.

czytaj więcej

Przestępstwa Gospodarcze

Mianem przestępstwa gospodarczego (tzw. „przestępstwa białych kołnierzyków”) powszechnie określa się przestępstwo popełnione bez użycia przemocy przez urzędników i biznesmenów/przedsiębiorców dla osiągnięcia korzyści osobistych lub majątkowych.

czytaj więcej

Mediacje i Negocjacje

Mediacje i negocjacje stanowią alternatywną metodę rozwiązywania sporów, która pozwala na uniknięcie kosztownego i długotrwałego postępowania sądowego, a w dodatku zapewniają stronom wpływ na ostateczny kształt rozstrzygnięcia przy optymalnym uwzględnieniu ich interesów.

czytaj więcej

Dochodzenie Wierzytelności

KZP specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej na każdym etapie odzyskiwania wierzytelności, począwszy od przedsądowych wezwań do zapłaty i negocjacji z dłużnikami, poprzez postępowanie sądowe, a skończywszy na egzekucji.

czytaj więcej

Prawo i Postępowania Ubezpieczeniowe

KZP specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej zarówno w sprawach karnych, jak i sporach dotyczących odpowiedzialności cywilnej w postępowaniach o odszkodowanie, zadośćuczynienie i roszczenia regresowe na wszystkich etapach, poczynając od etapu przedsądowego poprzez sądowy na egzekucji kończąc.

czytaj więcej

Doświadczenie

Ringier Axel Springer Polska

Reprezentacja procesowa największego wydawcy w Polsce (Newsweek, Forbes, Fakt) w sporach z tytułu rozliczeń handlowych, w tym egzekucji należności, jak również w ramach ochrony praw spółki pokrzywdzonej przestępstwem.

Friedrich Wilhelm Lubbert Gmbh & Co KG

Reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym jednego z europejskich liderów w produkcji towarów z zakresu FMCG. Na skutek oszustwa spółka poniosła stratę w wysokości kilku milionów euro. Skuteczne działania w ramach postępowania karnego umożliwiły uzyskanie odszkodowania z tytułu poniesionej straty.

FromAtoB GmbH

Spór o wadliwie wykonaną platformę internetową dla niemieckiej firmy z branży IT. KZP reprezentowała interesy zamawiającego niemieckiego podmiotu z branży IT, pozwanego w sprawie o zapłatę za wykonanie platformy internetowej. Platforma została wykonana w sposób uniemożliwiający efektywne korzystanie ze znajdującej się na niej porównywarki cenowej. Zamawiający kwestionował zasadność powództwa. Dzięki skutecznej i efektywnej kosztowo taktyce procesowej przyjętej przez prawników KZP możliwe było zawarcie korzystnej dla Klienta ugody i zakończenie sporu na wczesnym etapie przy uwzględnieniu celów biznesowych Klienta.

Nasi liderzy

Konrad Orlik

Konrad Orlik

Partner

Szef Praktyki

phone +48 22 326 9600
mobile +48 883 323 479
k.orlik@kochanskizieba.pl

Mateusz Ostrowski

Mateusz Ostrowski

Starszy Prawnik

phone +48 22 326 9600
mobile +48 606 385 813
m.ostrowski@kochanskizieba.pl

Agnieszka Chajewska

Agnieszka Chajewska

Starszy Prawnik

phone +48 22 326 9600
mobile +48 728 432 414
a.chajewska@kochanskizieba.pl

Aktualności

27 Lip 2017

Kochański Zięba & Partners wygrywają przed Sądem Najwyższym kolejne sprawy dla Ringier Axel Springer Polska

W dniu 21 lipca 2017 r. oraz 10 maja 2017 r. Sąd Najwyższy w Warszawie oddalił skargi kasacyjne odpowiednio Stowarzyszenia Autorów ZAiKS (dalej: „ZAIKS”) w sprawie o sygnaturze I CSK 738/16 oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich (dalej: „SFP”) w sprawie o sygnaturze I CSK 738/16 (ZAIKS i SFP dalej łącznie jako: „OZZ”) w sprawach przeciwko Ringier Axel Springer Polska (dalej: „RASP”) o zapłatę stosownego wynagrodzenia z tytułu reprodukowania utworu audiowizualnego na egzemplarzu przeznaczonym […]

Napisz do nas

Aby wysłać do nas wiadomość, skorzystaj z formularza.

11 + 9 =