Prawo Podatkowe

Każdy projekt biznesowy wymaga oceny od strony prawnej, jak również z perspektywy podatkowej. Analiza podatkowa jest istotna zarówno z punktu widzenia weryfikacji opłacalności danego przedsięwzięcia, jak i wskazania ewentualnych ryzyk fiskalnych oraz sposobów ich wyeliminowania czy minimalizacji, a także wskazania możliwości optymalizacji. Zespół doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz prawników KZP, korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia w obsłudze biznesu, zapewnia kompleksowe doradztwo w zakresie opodatkowania na gruncie krajowym oraz międzynarodowym, w tym optymalizacji podatkowej i prowadzenia rachunkowości.

Usługi

Audyt

Świadczymy usługi audytu dla firm, które zgodnie z ustawą, muszą obligatoryjnie poddać swoje księgi rachunkowe badaniu przez biegłego rewidenta. Przeprowadzamy także wewnętrzne audyty finansowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

czytaj więcej

CIT

Świadczymy usługi bieżącego doradztwa podatkowego dla Klientów korporacyjnych działających w sektorach takich jak: nieruchomości, media, bankowość i rynki kapitałowe, motoryzacja, FMCG, energetyka, opieka zdrowotna oraz branża turystyczna.

czytaj więcej

Ceny Transferowe

Zespół doradztwa podatkowego KZP posiada bogate doświadczenie związane z cenami transferowymi. Obejmuje ono nie tylko opracowywanie dokumentacji cen transferowych i sporządzanie analiz danych porównawczych, ale również przygotowywanie analiz ekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby postępowań sądowych i arbitrażowych.

czytaj więcej

Dynamiczne Planowanie Podatkowe

Oferujemy kompleksowe usługi, których celem jest optymalizacja zarówno podatkowych, jak i niepodatkowych obciążeń publicznoprawnych. Dzięki współpracy z prawnikami ze współpracującymi z KZP firmami prawniczymi z całego świata oferujemy naszym Klientom nie tylko krajowe, ale także międzynarodowe rozwiązania optymalizacyjne.

czytaj więcej

Międzynarodowe Prawo Podatkowe

W KZP oferujemy przedsiębiorcom kompleksowe usługi doradztwa podatkowego dla transakcji transgranicznych oraz usługi międzynarodowego planowania podatkowego.

czytaj więcej

PIT

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego dla pracodawców, akcjonariuszy, kadry kierowniczej i pracowników wyższego szczebla.

czytaj więcej

Podatki Lokalne

Eksperci KZP zapewniają fachowe doradztwo w zakresie podatków lokalnych, w szczególności podatku od nieruchomości.

czytaj więcej

Postępowanie Podatkowe

Prowadzenie sporów oraz egzekwowanie swoich uprawnień jest nieuniknione podczas prowadzenia działalności gospodarczej i dokonywania transakcji zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

czytaj więcej

Prawo Celne

Zespół Prawa celnego KZP tworzą eksperci łączący doświadczenie zarówno na gruncie prawnym jak i podatkowym. Oferujemy wsparcie zarówno w codziennej działalności handlowej, jak również w podejmowaniu efektywnych ekonomicznie decyzji związanych z transgranicznymi transakcjami towarowymi.

czytaj więcej

Sprawozdawczość Podatkowa

Pomagamy przedsiębiorcom w Polsce w wypełnianiu nałożonych na nich przez prawo obowiązków administracyjnych na wszystkich etapach działalności firmy.

czytaj więcej

VAT

Nasi eksperci w zakresie podatku VAT świadczą usługi kompleksowego doradztwa dla Klientów zarówno krajowych jak i zagranicznych. Pomagamy zrozumieć skomplikowane polskie oraz unijne przepisy w zakresie podatku VAT oraz wyeliminować błędy w ich stosowaniu.

czytaj więcej

Doświadczenie

Procurement & Logistics International

Doradztwo w procesie strukturyzacji podatkowej działalności spółki z grupy Walmart w Polsce.

Candido Jose Rodrigues

Reprezentacja portugalskiej spółki w sporze z władzami skarbowymi o VAT od dostawy turbin wiatrowych.

Małpka S.A.

Opracowanie i wdrożenie efektywnej struktury wynagradzania zarządu.

Nasi liderzy

Tomasz Zaleski

Tomasz Zaleski

Partner

Szef Praktyki

phone +48 22 326 9600
mobile +48 883 323 459
t.zaleski@kochanskizieba.pl

Dr Andrzej Malec

Dr Andrzej Malec

Partner

phone +48 22 326 9600
mobile +48 660 765 920
a.malec@kochanskizieba.pl

Agata Dziwisz

Agata Dziwisz

Starszy Prawnik

phone +48 22 326 9600
mobile +48 668 886 370
a.dziwisz@kochanskizieba.pl

Aktualności

9 Paź 2017

Śniadanie podatkowe: Zmiany w cenach transferowych

Zapraszamy na śniadanie podatkowe dotyczące tematyki cen transferowych, które odbędzie się w siedzibie warszawskiego biura Kochański Zięba i Partnerzy. Podczas spotkania omówione zostaną istotne zmiany regulacyjne obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. W obliczu nowych przepisów prawnych, tematyka cen transferowych stanowić będzie istotne ryzyko regulacyjne dla grup kapitałowych. Obowiązki związane z minimalizowaniem tego ryzyka są zazwyczaj pełnione przez dyrektorów finansowych, głównych księgowych lub doradców podatkowych. Organizowane […]

Napisz do nas

Aby wysłać do nas wiadomość, skorzystaj z formularza.

11 + 14 =