Ochrona Danych Osobowych i Prywatności

Większość projektów biznesowych wymaga profesjonalnego doradztwa w newralgicznym obszarze, jakim jest ochrona prywatności i danych osobowych. KZP doradza Klientom przy tworzeniu, rejestracji oraz zarządzaniu zbiorami danych osobowych. Obserwując aktualne trendy rynkowe oraz projekty legislacyjne, dostrzegamy szczególne znaczenie, jakie dla innowacyjnego biznesu ma uwzględnienie kwestii ochrony prywatności i danych osobowych już w trakcie przygotowania danego projektu, zgodnie z koncepcją privacy by design. W ramach prac zespołów projektowych pomagamy Klientom przy opracowywaniu mechanizmów, procedur i dokumentacji zapewniających poszanowanie prywatności.

Oferujemy obsługę w następujących obszarach:

  • Przygotowywanie oraz przeprowadzanie audytów w zakresie ochrony danych osobowych
  • Kompleksowe doradztwo przy opracowywaniu oraz wdrażaniu standardów bezpieczeństwa danych osobowych
  • Przygotowywanie dokumentacji przetwarzania danych osobowych
  • Strukturyzowanie oraz zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
  • Kompleksowe doradztwo przy transakcjach związanych z dostępem do danych osobowych
  • Pełne wsparcie przy przedsięwzięciach zakładających transfer danych osobowych do państw trzecich, w szczególności z uwagi na rozwiązania cloud computing
  • Reprezentację w postępowaniach przed GIODO oraz innych postępowaniach dotyczących danych osobowych