Przemysław Krzemieniecki

Adwokat, Starszy Prawnik

Przemysław Krzemieniecki
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 532 467 030
biuro:
Warszawa

Przemysław Krzemieniecki jest specjalistą w zakresie Rynków Kapitałowych. Doradza przy publicznych oraz prywatnych ofertach instrumentów finansowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, reprezentacji emitentów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz obsłudze korporacyjnej spółek handlowych. Posiada certyfikat doradcy w alternatywnym systemie obrotu wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

W latach 2014 – 2015 współpracował z KZP, następnie z renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie w obszarze rynków kapitałowych.

Języki: polski, angielski

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie

Edukacja: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Studia w ramach programu LLP / Erasmus na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Stypendysta VI edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego, organizowanej przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

 • Doradztwo w procesie ustanowienia programu publicznych emisji obligacji o wartości do 300 mln PLN, zatwierdzenia prospektu emisyjnego oraz przy negocjacji umowy emisyjnej (programowej).

 • Doradztwo przy procesie zatwierdzenia prospektu emisyjnego oraz przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) przez podmiot z branży medycznej o wartości ok. 56 mln PLN. Doradztwo przy rejestracji akcji w KDPW oraz przy wprowadzeniu akcji do obrotu GPW.

 • Doradztwo przy procesie zatwierdzenia memorandum informacyjnego przez KNF w zw.
  z planowanym dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji spółki z branży przemysłowej do obrotu na rynku regulowanym o wartości ok. 133 mln PLN.

 • Doradztwo przy procesie niepublicznej emisji obligacji spółki z branży przemysłowej o wartości 42 mln PLN oraz ich wprowadzenia do obrotu na GPW.

 • Doradztwo w procesie sprzedaży akcji spółki z branży deweloperskiej w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) o wartości ok. 45 mln PLN.

 • Doradztwo w ustanowieniu niepublicznego programu emisji obligacji o wartości 60 mln PLN oraz przy przeprowadzeniu dwóch emisji niepublicznych (o wartości odpowiednio 40 mln PLN i 20 mln PLN) przez podmiot z branży badań laboratoryjnych. Doradztwo przy rejestracji obligacji w KDPW oraz wprowadzeniu do obrotu na Catalyst.
 • „Upublicznić sprawozdania firm! Tak, ale serwer wtedy nie wytrzyma.” Dziennik Gazeta Prawna. 3 listopada 2017 r. (wypowiedzi).
 • „Obligacje z pułapką na inwestorów.” Dziennik Gazeta Prawna. 6 czerwca 2017 r. (wypowiedzi).
 • „Obowiązki spółek z NewConnect zmienione. Na lepsze?” Gazeta Giełdy Parkiet, 16 – 17 września 2017 r.
 • „Co nowego w Prospektach?” Gazeta Giełdy Parkiet, 11-12 czerwca 2016 r.
 • „Nie ma łatwych zysków.” Dziennik Gazeta Prawna 19 lutego 2015r.