Infrastruktura i Budownictwo

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, w tym w szczególności w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Doradzamy w sprawach związanych z przygotowaniem inwestycji, takich jak uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, negocjacje umów związanych z realizacją inwestycji czy udział w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, bądź przygotowanie takiego postępowania. Świadczymy także usługi bieżącego doradztwa prawnego na etapie realizacji inwestycji oraz reprezentujemy Klientów we wszelkich sporach związanych z realizacją inwestycji. Nasze doświadczenie pozwala nam skutecznie identyfikować obszary ryzyka związanego z realizacją inwestycji i minimalizować te ryzyka.

Usługi

Prawo Budowlane

Doradzamy Klientom na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących uzyskania od organów administracji wymaganych prawem decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji inwestycji, takich jak decyzje środowiskowe, pozwolenia na budowę lub użytkowanie etc. Przeprowadzamy badania zgodności z prawem zakończonych już procesów inwestycyjnych.

czytaj więcej

Zamówienie Publiczne

Doradzamy zarówno zamawiającym jak i wykonawcom we wszelkich sprawach związanych z zamówieniami publicznymi.

Działając na rzecz wykonawców, pomagamy rozpoznać i właściwie zinterpretować SIWZ oraz przygotować ofertę zgodnie z zawartymi w niej wymogami. Kontrolujemy działania zamawiających publicznych pod kątem ich zgodności z prawem zamówień publicznych wskazując wykonawcom dostępne środki ochrony prawnej.

czytaj więcej

 

Spory

Świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie sporów mogących wynikać pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację inwestycji. Pomagamy wykonawcom identyfikować i zgłaszać inwestorowi lub Inżynierowi Kontraktu roszczenia o dodatkowy koszt oraz przedłużenie czasu na ukończenie umowy, a inwestorowi dokonać oceny zgłoszonych mu przez wykonawcę roszczeń.

czytaj więcej

Umowy

Opracowujemy i negocjujemy pełen zakres umów dotyczących realizacji inwestycji. Posiadamy doświadczenie w przygotowaniu umów o roboty budowlane (także opartych na warunkach ogólnych FIDIC), umów o prace projektowe, umów z Inżynierem Kontraktu, umów koncesyjnych czy umów o dostawę.

czytaj więcej

 

Doświadczenie

BÖGL a KRÝSL (Max Bögl Group)

Kompleksowe doradztwo na rzecz czeskiej spółki specjalizującej się w budowie dróg, autostrad oraz mostów na terenie Polski, Czech, Słowacji i Niemiec w zakresie dochodzenia roszczeń związanych z budową odcinka C autostrady A2, m.in. przeciwko Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Zakłady Usługowe “Południe”

Doradztwo dotyczące projektu “pod klucz”. Budowa miejskiego zakładu przetwarzania odpadów w Przemyślu, zgodnie z regulacjami Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK, w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Mota-Engil Central Europe

Reprezentowanie portugalskiego konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę podziemnych parkingów w największych miastach Polski – Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Były to pierwsze w Polsce projekty realizowane w formule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego).

Nasi liderzy

Paweł Gunia

Paweł Gunia

Partner

Szef Praktyki

phone +48 12 296 8700
mobile +48 883 323 463
p.gunia@kochanskizieba.pl

Sylwia Uziębło-Kowalska

Sylwia Uziębło-Kowalska

Starszy Prawnik

phone +48 22 326 9600
mobile + 48 660 765 929
s.uzieblo@kochanskizieba.pl

Katarzyna Cybulska

Katarzyna Cybulska

Starszy Prawnik

phone +48 22 326 9600
mobile +48 604 447 524
k.cybulska@kochanskizieba.pl

Aktualności

15 Sty 2018

Biurowiec O3 Business Campus II sprzedany za 49,2 mln EUR przy doradztwie KZP

Echo Polska Properties N.V. (EPP) nabyło od Echo Investment S.A. kolejny budynek kompleksu biurowego O3 Business Campus w Krakowie w ramach umowy prawa do złożenia pierwszej oferty (ROFO). Biurowiec stanowiący drugi etap inwestycji biurowej O3 Business Campus wyceniono na 49,2 mln Euro. Drugi z trzech budynków kompleksu biurowego przy ul. Opolskiej w Krakowie, zgodnie z umową ROFO (Right of First Offer) zawartą w 2016 roku, […]
12 Kwi 2017

The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2017

Firma prawnicza Kochański Zięba i Partnerzy po raz kolejny została wyróżniona w rankingu The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2017 w następujących obszarach prawa: Corporate and M&A, Real Estate and Construction, Dispute Resolution, Intellectual Property, Banking and Finance, Restructuring and Insolvency. Ponadto imienne rekomendacje otrzymali: Rafał Zięba, Kamil Osiński, Szymon Gałkowski, Paweł Gunia, Rafał Rapala, Paweł Cholewiński, Karolina […]

Napisz do nas

Aby wysłać do nas wiadomość, skorzystaj z formularza.

12 + 9 =