Szymon Balcerzak

Szef Zespołu Cen Transferowych

Szymon Balcerzak
telefon:
+48 326 9600
tel kom.:
+ 48 602 672 947
biuro:
Warszawa

Prawnik, Analityk. Szef Zespołu Cen Transferowych. Odpowiedzialny za rozwój zespołu, nawiązywanie i rozwijanie relacji z Klientami KZP oraz tworzenie i wdrażanie koncepcji z zakresu rozwoju praktyk. Szymon Balcerzak zajmuje się również organizowaniem, promocją oraz prowadzeniem śniadań biznesowych oraz innych eventów o tematyce prawniczej czy ekonomicznej.

Szymon kieruje pracami Zespołu Cen Transferowych oraz doradza zarówno polskim jak i zagranicznym grupom kapitałowym w zakresie zarządzania ryzykiem cen transferowych. Posiada szerokie doświadczenie obejmujące nie tylko opracowywanie dokumentacji cen transferowych, sporządzanie analiz danych porównawczych oraz doradztwo przy restrukturyzacjach biznesowych, ale również z przygotowywaniem analiz ekonomicznych wykorzystywanych na potrzeby postępowań sądowych i arbitrażowych.

W ramach prowadzonego zespołu, Szymon Balcerzak bierze udział w projektach związanych z wycenami przedsiębiorstw i wartości niematerialnych, a także identyfikuje potencjalne transakcje M&A.

Języki: polski, angielski.

Edukacja: Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Ekonomiczna Analiza Prawa, Uniwersytet Warszawski, Zarządzanie.

  • Schooner Capital LLC – opracowywanie analiz ekonomiczno-prawnych na potrzeby postępowania arbitrażowego dotyczącego sporu z Polską na kwotę powyżej 500 milionów złotych przed Trybunałem Arbitrażowym w ramach Międzynarodowego Centrum Rozwiązywania Sporów Inwestycyjnych.

  • Oerlemans Foods – kompleksowe doradztwo i ocena ryzyka związana z cenami transferowymi w grupie. Opracowanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.

  • Polska Press – kompleksowe doradztwo, ocena ryzyka oraz tworzenie polityki związanej z cenami transferowymi w grupie. Opracowanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi. Doradztwo prawne w zakresie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

  • Pharm-Olam (Poland) – kompleksowe doradztwo i ocena ryzyka związana z cenami transferowymi w grupie. Opracowanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, w szczególności dla transakcji dotyczących badań klinicznych.

  • TUI Poland – kompleksowe doradztwo i ocena ryzyka związana z cenami transferowymi w grupie. Opracowanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.

  • Nagashima Ohno & Tsunematsu – doradztwo z zakresu cen transferowych na rzecz jednej z wiodących firm prawniczych w Japonii posiadającej biura m.in. w Nowym Jorku, Singapurze, Bangkoku, Hanoi, Szanghaju i Dżakarcie.