Szymon Gałkowski

Partner, Szef Praktyki Sektora Usług Finansowych

Szymon Gałkowski
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 883 323 454
biuro:
Warszawa

Szymon jest Adwokatem. Specjalizuje się w prawie bankowym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji finansowania, w tym transakcji na rynku kapitałowym.

Brał udział w licznych międzynarodowych i lokalnych projektach finansowania inwestycji, finansowania nabycia spółek i aktywów oraz finansowania nieruchomości przez banki oraz inne instytucje finansowe, jak również przy emisjach papierów wartościowych i wprowadzaniu ich do publicznego obrotu.

Z powodzeniem doradza w różnych procesach restrukturyzacji finansowej spółek oraz w transakcjach fuzji i przejęć, w transakcjach bankowych, a także w sporządzaniu wewnętrznej dokumentacji bankowej.

Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect/Catalyst wydany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Szymon posiada unikalne doświadczenie w zakresie projektów na międzynarodowych rynkach kapitałowych, takich jak IPO, dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu czy dual listing na zagranicznych giełdach, w szczególności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie. Z sukcesem przeprowadził m.in. pierwszy w Polsce projekt wprowadzenia akcji polskiej spółki Work Service S.A., notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, do obrotu na rynku podstawowym (Main Market) Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange).

Przed przystąpieniem do KZP zdobywał doświadczenie w międzynarodowych kancelariach prawnych, m.in.: Allen & Overy, Weil, Gotshal & Manges oraz CMS Cameron McKenna.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski (Magister Prawa, 2009), Centrum Prawa Amerykańskiego (2008), Klinika Mediacji przy Uniwersytecie Warszawskim, (2008), studia podyplomowe Alternatywne Źródła Kapitału na Rozwój, Inżynieria Finansowa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2011).

Rekomendacje: Praktyka Sektora Usług Finansowych jest rekomendowana w dziedzinie Bankowości i Finansów oraz Restrukturyzacji i Upadłości przez Chambers Partners, Legal 500 EMEA oraz IFLR 1000.

Doradztwo na rzecz:


 • Work Service przy pierwszym w Polsce projekcie wprowadzenia akcji polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 800 mln PLN, do obrotu na rynku podstawowym (Main Market) Giełdy Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange) przy zastosowaniu udziałów depozytowych (depositary interests).

 • Funduszu z Singapuru w związku z transakcją finansowania nabycia polskiej spółki Allegro (sektor e-commerce) o wartości 3,25 mld USD przez jednego z oferentów w formie pożyczki zabezpieczonej na drugim miejscu (second lien loan).

 • Funduszu Redefine Properties przy kwestiach finansowania transakcji nabycia portfela 18 nieruchomości komercyjnych (budynki biurowe oraz centra handlowe) o łącznej wartości ponad 1,1 mld EUR.

 • Funduszu Oaktree (Sabal Financial Group) przy transakcji nabycia portfela wierzytelności hipotecznych NPLs od Irish Bank Resolution Corporation o wartości 1,5 mld GBP.

 • Lloyds Bank, HSBC Bank, ING Bank w związku z udzieleniem nowego kredytu obrotowego po nabyciu Grupy Brammer przez Advent International na kwotę 90 mln GBP.

 • Employees Provident Fund z Malezji przy refinansowaniu przez bank z Singapuru nabycia portfela nieruchomości w Europie, w tym w Polsce, na kwotę 94 mln EUR.

 • Royal Bank of Scotland, Lloyds Bank, Bank of Ireland, NIBC Financing w związku z transakcją finansowania nabycia Grupy Phlexglobal Group na kwotę 54,5 mln GBP.

 • Podmiotu z Wielkiej Brytanii zarządzającego funduszami w Europie przy restrukturyzacji finansowej kredytów udzielonych przez HSBC Bank Polska i Bank BZ WBK w związku z portfelem 8 nieruchomości w Polsce na łączną kwotę ponad 36 mln EUR.

 • Barclays Bank przy transakcji finansowania nabycia przez MetaPack udziałów w spółkach XLogics na kwotę 45 mln PLN.

 • Banku PKO BP  przy dochodzeniu zaspokojenia z zabezpieczeń ustanowionych na akcjach będących w publicznym obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zabezpieczających wierzytelności Banku z tytułu kredytów na kwotę ponad 400 mln PLN.

 • Raiffeisen Bank Polska jako agenta konsorcjum przy transakcji finansowania budowy fabryki bioetanolu na kwotę 330 milionów złotych.

 • Griffin Group przy transakcji finansowania nabycia kompleksów biurowych Batory i Philips udzielonego przez Westdeutsche ImmobilienBank na kwotę 50 mln EUR.

 • Siódemka (obecnie DPD Polska) przy dwóch emisjach obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 160 mln PLN oraz wprowadzeniu ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 • Griffin Group przy transakcji finansowania nabycia i modernizacji warszawskiego biurowca - Raiffeisen Business Center udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę ponad 35 mln EUR.

 • ING Lease przy transakcji rozwiązania umowy leasingu oraz sprzedaży nieruchomości o wartości 27 mln EUR.

 • Grupa IKEA przy kontrolach prowadzonych przez odpowiednie instytucje w związku z uzyskanym przez Grupę IKEA dofinansowaniem z funduszy UE na kwotę ponad 100 mln PLN.

 • Takt przy transakcji restrukturyzacji zadłużenia finansowego wobec sześciu instytucji finansowych na kwotę ponad 100 mln PLN.

 • ING Bank (Holandia) przy transakcji finansowania grupy kapitałowej HZPC na kwotę 14 mln EUR oraz finansowania grupy B&C International na kwotę 18 mln EUR.

 • Funduszu Highlander Partners przy transakcji refinansowania zadłużenia jednej ze spółek portfelowych udzielonego przez mBank na kwotę 51 mln PLN.

 • ING Bank Śląski przy transakcji refinansowania centrum logistycznego Logistic City (Grupa Emerson) na kwotę 50 mln PLN.

 • Samsung Poland w kwestiach regulacyjnych związanych z prawem ubezpieczeń oraz regulacjami dotyczącymi płatności elektronicznych.

 • Biura Informacji Kredytowej w kwestiach regulacyjnych, w tym w zakresie regulacji dotyczących wymiany informacji gospodarczych i kredytowych, ochrony konsumentów oraz danych osobowych.

 • YIT Development przy transakcji finansowania nabycia nieruchomości w Warszawie w formie akredytywy oraz dyskonta wierzytelności z tytułu akredytywy.

 • Davidson Kempner Capital Management przy prestiżowej transakcji udzielenia finansowania w wysokości ponad 853,5 mln PLN (180 mln GBP) na rzecz Pepkor Europe z Grupy Steinhoff.