Szymon Suchcicki

Adwokat, Prawnik

Szymon Suchcicki
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 795 547 493
biuro:
Warszawa

Szymon Suchcicki specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów sądowych, w tym w sporach prawa mediów. Reprezentuje klientów zarówno na etapie postępowań sądowych, jak również przedsądowych oraz  w toku postępowań przygotowawczych przed organami ścigania.

Bierze udział w bieżącej obsłudze prawnej sporów sądowych jednego z wiodących wydawców prasowych, w tym w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych, a także jako obrońca w sprawach o zniesławienie.

Reprezentuje jeden z największych banków krajowych w sprawach karnych oraz cywilnych w tym także w sporach dotyczących tzw. „kredytów frankowych” oraz „ubezpieczeń niskiego wkładu własnego”.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych ze szczególnym uwzględnieniem egzekucji z nieruchomości oraz reprezentowania Klientów przed organami sądowymi i egzekucyjnymi oraz organami ochrony prawnej. Szymon koordynował pracę zespołu windykacji obsługującego kilka tysięcy spraw o zapłatę należności, jest także autorem wielu nowatorskich rozwiązań związanych z podnoszeniem efektywności prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Przed dołączeniem do KZP przez wiele lat pracował w jednej z największych kancelarii prawniczych zajmujących się windykacją.

Uczestnik seminarium doktoranckiego w Instytucie Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Pietrzaka.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2012).

  • Stała współreprezentacja wydawcy „Fakt Gazeta Codzienna”, „Newsweek”, „Forbes” oraz „Przegląd Sportowy” w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych, z zakresu prawa prasowego oraz w ramach postępowań karnych.
  • Długoterminowe zarządzanie portfelem wierzytelności dużej sieci z branży sklepów typu convenience, poczynając od działań polubownych, mediacji, poprzez postępowania sądowe, kończąc na postępowaniach egzekucyjnych.
  • Koordynowanie spraw własnego Klienta z branży bankowej.
  • Prowadzenie kilkudziesięciu tysięcy spraw windykacyjnych największych banków w Polsce.
  • Zainicjowanie kilkunastu tysięcy postępowań egzekucyjnych.
  • Poszukiwanie i wprowadzanie innowacyjnych metod prowadzenia egzekucji windykacji.
  • Wprowadzenie i nadzorowanie projektu wspierania sprzedaży nieruchomości w toku licytacji komorniczej.
  • Rozwijanie narzędzi kontroli i metod raportowania pracy komorników.
  • Reprezentowanie Klientów przed organami sądowymi i egzekucyjnymi.