Tomasz Arabski

Prawnik

Tomasz Arabski
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 728 432 410
biuro:
Warszawa

Tomasz Arabski specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, uczestniczy w ich bieżącej obsłudze prawnej. Zajmuje się również przygotowywaniem i opiniowaniem umów gospodarczych w szczególności umów SPA, jak również umów sprzedaży/dzierżawy przedsiębiorstwa oraz umów inwestycyjnych.

Posiada doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z przeprowadzeniem niepublicznych emisji obligacji oraz w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego i karnego, związanych z roszczeniami z tytułu obligacji niewykupionych w terminie ich zapadalności. Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie kształtowania wewnętrznego ładu korporacyjnego w grupach kapitałowych oraz zasad odpowiedzialności członków zarządów/rad nadzorczych za działania albo zaniechania związane z wykonywaniem powierzonych im funkcji.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Krakowie (aplikant III roku).

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński (Magister Prawa, 2015), Akademia Górniczo Hutnicza (Studia Podyplomowe – Zarządzanie Projektami, 2016), Uniwersytet Jagielloński we współpracy z The Catholic University of America Columbus School of Law Szkoła Prawa Amerykańskiego (Szkoła Prawa Amerykańskiego, 2017) Szkoła Główna Handlowa (Studia Podyplomowe – Prawo Rynku Kapitałowego, 2017-2018).