Tomasz Ciałowicz

Radca prawny, Counsel

Tomasz Ciałowicz
telefon:
+48 12 296 8700
tel kom.:
+48 608 595 442
biuro:
Kraków

Specjalizuje się w Prawie zamówień publicznych i obsłudze sporów budowalnych. Swoje doświadczenie zdobywał podczas obsługi jednostek zakupowych podmiotów z rynku energetycznego zobowiązanych do stosowania Prawa zamówień publicznych. Uczestniczył także w kompleksowym przygotowywaniu i realizacji inwestycji infrastrukturalnych z zakresu energetyki oraz przetwórstwa odpadów gdzie świadczył usługi obejmujące obszar od uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji budowlanych, przez przygotowanie postępowań przetargowych, opracowanie wzorów umów w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC przez etap realizacji zakończony uzyskaniem pozwoleń zintegrowanych.

Język: polski, angielski

Członkostwo: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

Edukacja: Uniwersytet Jagielloński, (Magister Prawa 2008)

  • TAURON Sprzedaż - Doradztwo w zakresie obsługi biura zakupów.
  • Doradztwo na rzecz Kopalni Soli Bochnia.
  • Gmina Miasta Szczecin - Doradztwo prawne w związku z realizacją procesu budowy spalarni odpadów komunalnych oraz wdrażania inteligentnego systemu zarządzania ruchem drogowym.
  • Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie - Doradztwo w związku z realizacją budowy spalarni odpadów
  • Stała obsługa szeregu prywatnych podmiotów świadczących usługi na rynku budowlanym.
  • Od 2015 roku – wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych z zakresu Prawa zamówień publicznych.