Warsztat “Cyberbezpieczeństwo – rola i obowiązki operatorów usług kluczowych”

W dniu 28 sierpnia weszła w życie ustawa, która zobowiąże część przedsiębiorców do uczestniczenia w państwowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Państwowy system cyberbezpieczeństwa zostanie stworzony m.in. przez takie sektory jak: Energia, Transport, Banki, Ochrona Zdrowia oraz Cloud Computing. Brak uczestniczenia w systemie cyberbezpieczeństwa może być związany z poniesieniem kar finansowych do 1 000 000 złotych. Kary mogą także dotyczyć osób zarządzających przedsiębiorstwami do kwot 200% miesięcznego wynagrodzenia.

Zapraszamy na warsztat organizowany przez “Dziennik Gazetę Prawną”,podczas którego eksperci z Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji KZP wyjaśnią m. in.:

  • jak prawidłowo dostosować firmę do przepisów nowej ustawy,
  • które podmioty są w szczególności zobowiązane do wdrożenia zgodnych z wymogami procesów wewnętrznych,
  • jakie obowiązki czekają na te przedsiębiorstwa w przyszłości,
  • w jaki sposób uniknąć ryzyka poniesienia kar za niespełnienie obowiązków związanych z cyberbezpieczeństwem.

 

Więcej informacji i rejestracja

Pozostałe wpisy: