Witold Błaszczyński

Adwokat. Starszy prawnik.

Witold Błaszczyński
telefon:
+48 22 326 9600
tel kom.:
+48 660 765 911
biuro:
Warszawa

Witold Błaszczyński specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie farmaceutycznym i żywnościowym. Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie zagadnień regulacyjnych związanych z reklamą produktów leczniczych, dystrybucją oraz wprowadzaniem do obrotu produktów leczniczych.

Posiada szerokie doświadczenie związane z wprowadzaniem do obrotu suplementów diety i wyrobów medycznych, a także z reklamą ww. kategorii produktów.

Przed dołączeniem do KZP pracował w Departamencie Prawnym i Departamencie Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, a następnie dla Polskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty (PASMI), w którym od 2013 r. sprawuje funkcję Przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa i Administracji (Magister Prawa, 2002).

  • Obsługa klientów z branży farmaceutycznej, w szczególności w zakresie: sporządzania opinii prawnych, dokonywania oceny wpływu propozycji legislacyjnych na otoczenie biznesowe oraz oceny reklam produktów leczniczych.

  • Udział w procesach legislacyjnych dotyczących sektora farmaceutycznego w ramach prac Sejmowej Komisji Zdrowia.